Jalkapallo Kuortaneen urheilulukion lajivalikoimiin

Kuortaneen kunnanvaltuusto on 12.2.2018 hyväksynyt hankesuunnitelman jalkapallon ottamisesta urheilulukion lajivalikoimaan. Päätöksen myötä lukion oppilasmäärä kasvaa 45 oppilaalla kolmen vuoden aikana. Koko lukion oppilasmäärä on täten vuonna 2020 noin 250 oppilasta.

Urheilulukion lajien kasvattaminen jalkapallolla ja oppilasmäärän lisääntyminen tarkoittaa lisäksi uusia rakennusinvestointeja Kuortaneelle. Urheilulukiota laajennetaan vuonna 2019 ja 2018 rakennettavan 30 asuinpaikkaisen asuntolan lisäksi tarvitaan toinen samanlainen lähivuosina. Suurimpana investointina kunta rakennuttaa urheiluopiston tontille uuden palloiluhallin jalkapallon ja pesäpallon tarpeisiin. Urheiluopistosäätiö vuokraa hallin kunnalta. 20 vuoden leasing-sopimuksella rakennettavan hallin alustava kustannusarvio on 4,5-5,0 miljoonaa euroa.

Hanke vahvistaa urheilun ja liikunnan kokonaisuutta Kuortaneella ja lisää alueen työllisyyttä.

– Myös liikuntahotellin laajentaminen on urheiluopiston suunnitelmissa lähivuosina. Opistoalueen työllisyys kasvaa investointien myötä vuoteen 2020 mennessä noin 20 henkilötyövuodella, kunnanjohtaja Pentti Turunen toteaa.