Heikki Kuhan 100-vuotisrahasto 

Rahastosta myönnetään apurahoja (200–800 EUR/apuraha) kuortanelaisille nuorille/opiskelijoille keskiasteen jälkeiseen tutkimustoimintaan, jonka toivotaan edistävän kuortanelaista talous- ja elinkeinoelämää ja hyvinvointia. Apurahan tekijän toivotaan olevan opinnäytetyön tekovaiheessa. Hakuaika päättyy vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. 

Hakemuksen voi osoittaa:
Heikki Kuha 100-vuotisrahasto
Kuortaneen kunta
Keskustie 52
63100 Kuortane