Hankkeiden avulla suunniteltiin Kuortaneelle tulevaisuuden asumista

Tampereen Yliopiston hallinnoimien TAKO- (Työ ja asuminen korona-arjessa) ja JOTAR-hankkeiden (Joustavan ja terveellisen asumisen rakentajat) avulla suunniteltiin nykyaikaista asumista, joka soveltuu monen ikäisten asukkaiden yhteisasumiseen. Hankkeiden suunnittelualueeksi valikoitui terveysaseman pihapiirissä sijaitseva ns. Joukolan ja Jennylän tontti, joka sijaitsee näkyvällä paikalla lähellä palveluita.

TAKO-hankkeessa laadittiin aluksi tieteelliseen tutkimukseen perustuvia asuinrakentamisen suunnitelmia. Kuortaneella teemaksi painottui nuorten ja ikäihmisten yhteisasuminen. Vastaavaa yhteisasumista löytyy jo maailmalta ja Suomen suuremmista kaupungeista. Yhteisöllinen asuminen vaikuttaa mm. Yhteisten tilojen suunnitteluun.

JOTAR-hankkeen jatkosuunnitelmassa pyrittiin toteuttamaan TAKO-hankkeen ideasuunnitelmien parhaat puolet, minkä lisäksi kiinnitettiin erityistä huomiota pihasuunnittelun esteettömyyteen ja selkeyteen. Lisäksi tontille lisättiin hirsipihasauna, joka jatkaa Kuortaneen vahvaa hirsirakentamisen perinnettä. Itse asuinrakennukseksi suunniteltiin kolmekerroksinen CLT-rakenteinen hissillinen puukerrostalo, joka toimii myös hiilivarastona toteuttaen vihreää siirtymää.

Maantasokerroksessa on yhden asuinhuoneiston lisäksi irtaimistovarastot ja yhteiset saunatilat. Saunatilojen yhteydessä on asukkaiden käytössä oleva kerhohuone sekä erillinen hoitohuone, jota voidaan käyttää esimerkiksi jalkahoitajan, parturikampaajan tai muun ulkopuoliseen tarjoajan palveluihin. Yhteis- oleskelutiloissa asukkaat voivat viettää aikaa lukien, askarrellen tai harrastaen ja niissä voidaan järjestää juhlia ja iltamia. Maantasokerroksessa on kadun puolella vuokrattavaa liiketilaa, joiden pysäköintipaikat ovat viereisellä terveysaseman paikoitusalueella.

Yläkerroksissa on ainoastaan asuntoja. Perusversiossa on viisi asuntoa kerroksessa; yhteensä rakennuksessa on 11 asuntoa. Pohjaratkaisut ovat joustavia. Keskiosan kaksio voidaan jakaa kahdeksi yksiöksi siten, että kerrokseen saadaan seitsemän asuntoa. Näin asuntoja voi olla yhteensä 15 kappaletta. Jokaisessa huoneistossa on oma parveke. Huoneistoissa tilat on mitoitettu isommalla 1500 mm pyörähdysympyrällä. Tavallisesti kerrostalot mitoitetaan 1300 mm ympyrällä.

”Asuntojen pohjasuunnitelmissa on pyritty ottamaan huomioon monipuolisen kalustamisen mahdollisuudet sekä riittävä, monipuolinen luonnonvalo. Lähes kaikki asunnot aukeavat kahteen suuntaan, ja jokaisessa on lasitettu parveke. Yhteistilojen suunnittelu eteni restoratiivisen eli elvyttävän tilasuunnittelun menetelmiä käyttäen. Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri on saanut vaikutteensa tontilla aikaisemmin olleesta talosta” sanoo JOTAR-hankkeen suunnitelmista vastannut Arkkitehti Anssi Kärki.

Hankkeen avulla pyritään myös tuomaan esiin Kuortaneen rakennusalan mahdollisuuksia. ”Kuortaneella on hyvin matala työttömyys ja yritykset kärsivät työvoimapulasta. Myös jatkuvasti kasvava opiskelijamäärä kasvattaa asuntojen tarvetta. Rakentajat ja sijoittajat suuntaavat katseensa usein kaupunkeihin, mutta potentiaalia löytyy myös kaupunkien ulkopuolelta” sanoo elinkeinovastaava Aapo Petäjäniemi Kuortaneen kunnasta

Tutustu JOTAR-hankkeen Kuortaneen puukerrostalosuunnitelmiin tästä!

Tutustu myös hankkeiden loppuraporttiin, jossa myös muita hankkeissa toteutettuja suunnitelmia Etelä-Pohjanmaan alueelle: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/150745/978-952-03-3034-7.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Havainnekuva talosta, jossa kolme kerrosta.
Havainnekuva Keskustieltä päin.
Havainnekuva kerrostalon pihapiiristä. Taustalla kolmikerroksinen kerrostalo edessä sisäpihaa, jossa istutuksia ja lipputanko keskellä.
Havainnekuva takapihalta.
Havainnekuva kerrostalon sisältä. Kuvassa yhteistila. Taustalla isot valoisat ikkunat. Huoneessa kolme pöytäryhmää.
Havainnekuva yhteistilasta.
Havainnekuva kerrostalon siältä. Yhteistila, jossa pöytäryhmiä.
Havainnekuva yhteistilasta.