Ehdota vuoden 2022 Kunnon Kuntalaista sekä urheilustipendien saajia

Liikuntatoimi pyytää ehdotuksia vuoden 2022 Kunnon Kuntalaisen valinnasta sekä urheilustipendien saajista marraskuun loppuun mennessä.

Kunnon Kuntalainen – tunnustus
Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun (PLU) käynnistämä Kunnon Kuntalaisen valinta suoritetaan vuosittain Kuortaneen sivistyslautakunnan toimesta. Palkitsemisen tavoitteena on edistää kunto-, harraste- ja terveysliikunnan arvostusta sekä terveellisiä elämäntapoja. Kuortaneen kunnan liikuntatoimi on pyytänyt esityksiä Kunnon Kuntalaisista. Kyseisen tunnustuksen voi saada vain kerran, ja kuntalaisen tulee olla esimerkillinen toiminnassa kunto- ja terveysliikunnan sekä fyysisen kulttuurin alueella;

  • toimimalla aktiivisena kunto- ja terveysliikunnan tiedottajana.
  • toimimalla aktiivisena talkoolaisena.
  • harrastamalla itse esimerkillisen aktiivisesti kunto- ja terveysliikuntaa.
  • toimimalla aktiivisesti vetäjänä lapsille, nuorille tai aikuisille tarkoitetussa liikunnassa.
  • toimimalla muuten aktiivisesti paikkakunnan liikuntakulttuurin hyväksi.

Edellisvuosien Kunnon kuntalainen -arvonimen saaneiden henkilöiden nimet löydät tästä.
Vapaamuotoisia esityksiä perusteluineen voi lähettää marraskuun loppuun saakka liikuntatoimeen: 040 631 7442 tai tuomas.mikkola@kuortane.fi.

Liikuntatoimen urheilijastipendit
Urheilija-stipendit jaetaan vuosittain voimassa olevan stipendisäännön mukaan. Ehdotukset stipendien saajista perusteluineen voi lähetetään marraskuun loppuun saakka liikuntatoimeen: tuomas.mikkola@kuortane.fi.