Äänestä omaa suosikkia osallistuvan budjetin ehdotuksista

Kuortaneella ensimmäistä kertaa kokeiltava osallistuva budjetointi kiinnosti kunnan asukkaita. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettuun kyselyyn tuli kaikkiaan 184 vastausta ja erilaisia kohteita asukasbudjetin käyttöön oli pitkälti yli 200. Rahaa osallistuvaan budjettiin on varattu ensi vuodelle 10000 euroa.

Ehdotuksissa toivottiin monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä eri ikäryhmät huomioiden. Useat toiveet liittyivät erilaisten tapahtumien järjestämiseen sekä paikkojen kunnossapitoon.

Todella monessa ehdotuksessa mainintoja sai myös kuntoportaat, lähiliikuntapaikat sekä kevyenliikenteenväylien rakentaminen. Nämä ehdotukset ovat kuitenkin huomattavasti osallistuvaan budjettiin varattua rahamäärää suurempia hankkeita, joten näitä ehdotuksia ei tällä kertaa otettu äänestykseen mukaan. Nämä toimenpide-ehdotukset on kuitenkin otettu huomioon ja niitä pyritään viemään eteenpäin muulla tavoin.

Kaikki ehdotukset on kunnan toimesta kustannuksineen arvioitu, ja äänestykseen valittiin tällä kertaa viisi kohdetta. Ehdotusten välillä suoritetaan seuraavaksi äänestys ja voittava ehdotus toteutetaan 2024.

Äänestykseen pääset oheisesta linkistä: https://link.webropol.com/s/kuortane2024

Omaa suosikkia voi äänestää myös Nokipostista sekä kirjastolta ja kunnantalolta löytyvällä äänestyslipukkeella. Lipuke palautetaan kirjaston tai kunnantalon äänestyslaatikkoon.

Yhteystiedot jättäneiden kesken arvotaan 3 x 50€ lahjakortti Kuortanelaisiin yrityksiin käytettäväksi. Yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin arvontaan.

Äänestys päättyy 2.1.2024