Yrittäjille apua koronatilanteesta johtuviin vaikeuksiin


Useat organisaatiot voivat auttaa kuortanelaisia yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Ohessa apua tarjoavia tahoja:

 

Kuortaneen kunnan elinkeinovastaava Aki Ruotsala auttaa ja neuvoo tarvittaessa erilaisissa ongelmatilanteissa johon voidaan löytää ratkaisua paikallisesti. Ole rohkeasti yhteydessä joko puhelimella tai sähköpostilla:

s-posti: aki.ruotsala(ät)kuortane.fi
puh: 040 5057802

 

Team Finland – verkoston organisaatiot joustavat yritysten muuttuvissa liiketoimintaolosuhteissa. Verkoston lisäksi monet muut valtionhallinnon toimijat ovat koostaneet tietopaketteja yrityksille koronavirustilanteesta, sen vaikutuksista ja toimenpiteistä, joita eri organisaatiot toteuttavat kriisin hillitsemiseksi. Katso eri toimijoiden tarjoamat palvelut, joissa huomioidaan muuttuva tilanne maailmanlaajuisesti: https://www.team-finland.fi/palvelut/valmistautuminen-koronaan/

 

Suomen Yrittäjät on koonnut yrityksille kattavan tietopaketin koronaviruksesta ja sen vaikutuksesta yritysten toimintaan. Tietopaketti löytyy sivulta www.yrittajat.fi/korona. Neuvontaa on lisätty erityisesti työnantajien ohjeistukseen, talousvaikutuksiin, tukitoimiin ja korvaus- sekä sopimusasioihin liittyen.

 

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin sivuilta löytyy myös kootusti erilaisia vinkkejä yrityksille osoitteessa: https://etela-pohjanmaankauppakamari.fi/koronainfoa-yrityksille/

 

Myös Yritys-Suomen Talousapu puhelinpalveluun puh. 02950 24880 on lisätty vastauskapasiteettia. Talousvaikeuksien kohdatessa näihin ammattilaisiin kannattaa olla yhteyksissä: https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapuneuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd64c5b46afc6bb

 

ELY-keskuksen sivuilta löytyy tietoa siitä, miten mm. käynnissä oleviin kehittämisavustushankkeisiin sekä kehittämispalveluihin voi hakea joustoa. Yrityksen kehittämispalveluihin liittyvissä analyyseissa ja konsultoinneissa pyritään käyttämään etäyhteyttä. Ota ensin yhteyttä ELY–keskukseen tarkempien ohjeiden saamiseksi. Lisätietoja löytyy tästä osoitteesta: http://bit.ly/ELYyritystentukena Informaatiota lisämäärärahoista ELY-keskusten yrityspalveluihin koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten hallintaan ja ehkäisyyn päivittyy sivuille myös myöhemmin.

 

BusinessFinland on koonnut sivuilleen myös infoa yrityksille koronavirukseen liittyen. Tämä löytyy linkkinä BF:n etusivulta ja osoitteesta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisilleasiakkaille/koronavirus/. Infosivuston tavoitteena on luoda kokonaiskuva koronaviruksen vaikutuksista suomalaisiin yrityksiin ja yhdistää yrityksiltä saatu palaute Business Finlandin ja Team Finlandin globaalin verkoston näkemykseen. Sivuston kautta yritysten on mahdollisuus lähettää myös kysymyksiä aiheesta. Rahoituksen osalta Business Finland suhtautuu käynnissä olevien projektien projektiajan ja laina-ajan muutoksiin hyvin myönteisesti ja hakee joustavuutta kaikessa toiminnassa. Tarvittaessa yritykset voivat lyhentää projektien sisällön ja kustannusten raportointiväliä eli yritykset voivat saada maksatusta projektin kustannuksista nopeammin. Lainoihin voi saada lyhennysvapaata. Myös rahoitukseen liittyville rahoitusehdoille myönnetään joustavasti lisäaikaa.Business Finland lanseeraa lisäksi kaksi uutta rahoituspalvelua lieventämään koronavirusepidemian aiheuttamia talousvaikutuksia. Rahoitus tulee haettavaksi alkaen torstai 19.3.2020. Tietoa näistä löytyy osoitteesta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisilleasiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

 

Finnvera on käynnistänyt myös toimia yritysten tueksi. Näistä löytyy tietopaketti sivulta: https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille. Finnvera suhtautuu myös joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin ja heillä on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi.

 

Suomen Uusyrityskeskukset ry on yhdessä Suomen Yrittäjien, Kuntaliiton ja SEKESin kanssa valmistellut yhteistyötapaa, jolla lisätään yrittäjille tarjottavaa neuvontaa ja luodaan yhteisiä toimintamalleja helpottamaan yrittäjiä ja yrityksiä tilanteen yli pääsemiseksi.Osana yhteistyötä myös Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Neuvoa-antavasta saa maksutonta neuvontaa yrityksille ja yrittäjille, joille koronavirus on tuomassa ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Apua tarvitsevat voivat olla yhteydessä puhelimitse tai varata aikoja uusyrityskeskuksen neuvontaan ajanvarauskalenterista. Yhteystiedot ja ajanvarauskalenteri www.neuvoa-antava.fi.

Verottajakin on talkoissa mukana: Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/verohallinto-tukee-yrityksi%C3%A4-koronatilanteessa/