Ympäristöministeriöltä avustusta Kestävät -ilmastoyhteistyölle

Ympäristöministeriö avustaa vuonna 2020 kuntien ja alueiden hankkeita, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen taakanjakosektorilla. Avustuksia jaetaan esimerkiksi hankkeille, jotka tähtäävät kuntalaisten ilmastotekojen kannustamiseen, kunnan alueella toimivien yritysten kanssa tehtävään ilmastoyhteistyöhön ja kuntaorganisaation sisäisiin ilmastojohtamisen käytänteiden parantamiseen.

Lapuan, Kurikan ja Alavuden kaupunkien sekä Kuortaneen kunnan Kestävät -ilmastoyhteistyölle haettiin hankerahoitusta ajalle 1.8.2020 – 30.11.2021 Ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -hankehausta. Ympäristöministeriö myönsi Kestävät -ilmastoyhteistyölle hakemuksen mukaisesti 50 000 € hankeavustuksen. Hankkeen kokonaisbudjetti on 83 400 €. Hankkeessa hyödynnetään omarahoitusosuutena Kestävät -ilmastoyhteistyölle varattuja kustannuksia.
Hankkeessa mm.:
– tehdään kestävän kehityksen ohjelmien ja yhteisen ilmastostrategian päivitykset
– luodaan kuntiin määrällisiä ja laadullisia tavoitteita, joihin mukana olevat kunnat yhdessä ja erikseen tähtäävät
– tehdään selvitys kuntien kiinteistöjen ja ajoneuvojen vihreän energian käytöstä
– perustetaan kuntajohtajien ilmastofoorumi
– kehitetään luottamushenkilöille tehtävää raportointia kuntien ilmastoratkaisuista
– tuodaan esiin alueen yritysten ilmastoratkaisuja

Lisätietoja hankkeesta:
Johanna Punkari
044 738 0022
johanna.punkari@thermopolis.fi