Tapahtuma alkaa Ti 1.2.2022 Klo 09:00
Tapahtuma päättyy Ti 1.2.2022 Klo 11:00
Tapahtumapaikka: Teams
Tapahtuman järjestäjä: SeAMK, Pienten yritysten ketterät strategiat -hanke

Pilvipalvelut – joustavuutta, saavutettavuutta ja tietoturvaa

Pienten yritysten ketterät strategiat -hankekokonaisuus,  auttaa eteläpohjalaisia yrityksiä varautumaan muutoksiin ja hyödyntämään sekä strategisia että digitaalisia työkaluja uuden suunnan löytämiseksi – unohtamatta henkilöstön osallistumista uudistusten tekemiseen.

Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia eivätkä vaadi ennakkovalmisteluja.

Koulutuksen sisältö:

Yrityksen sisäinen viestintä on usein haasteellista. Tärkeät tiedot, dokumentit ja tiedostot ovat monessa eri paikassa ja usein vain yhden henkilön tietokoneella. Tällöin aikaa kuluu turhaan tiedon hakemiseen ja pahimmillaan koko yrityksen toiminta voi keskeytyä. Lisäksi yrityksen riskit kasvavat, jos sille tärkeät tiedot ovat paikassa, jossa ne voidaan pysyvästi menettää. Riskiä voidaan helposti hallita ja tehokkuutta parantaa edullisten ja helppokäyttöisten digitaalisten työkalujen ja pilvipalveluiden avulla. Tällöin tiedot ovat yhdessä paikassa, hyvin varmennettuna, jolloin vaara niiden häviämiseen pienenee oleellisesti.

Viimeistään Covid-19-pandemia osoitti yrityksille sisäisen viestinnän ja työntekijöiden saavutettavuuden tärkeyden. Monissa yrityksissä otettiin käyttöön etätyösuositukset, jotka jakoivat ennen tiiviitä työyhteisöjä useisiin eri paikkoihin. Onneksi markkinoille oli kehitetty monia etäyhteysvälineitä, joilla yhteydenpito ja viestintä saatiin hoidettua. Covid-19-pandemian seurauksena myös tapa tehdä työtä muuttui pysyvästi. Työ ei ole enää siellä, missä fyysiset toimitilat ovat, vaan työtä voi ja myös halutaan tehdä nykyisin lähes missä tahansa. Tämän vuoksi erilaisten digitaalisten työvälineiden käyttöönotto on viimeistään nyt olennaisen tärkeää, jotta pysytään mukana kilpailussa ja nykypäivän tehokkaassa viestinvälityksessä.

Pienten yritysten ketterät strategiat -projektin tilaisuus 1.2.2022 pureutuu näihin teemoihin. Miten yrityksen sisäinen viestintä voidaan hoitaa tehokkaasti, edullisesti ja tietoturvallisesti sekä niin, että tieto on helposti saavutettavissa.

Koulutuksessa kerrotaan Microsoft 365 -pilvipalvelun tarjoamista mahdollisuuksista pk-yritysten sisäisessä viestinnässä ja sen organisoimisessa. Lähemmässä tarkastelussa ovat etenkin SharePoint-intranet ja Teams. Tutustumme myös OneDriven ja OneNoten hyödyntämiseen viestinnässä.

Koulutuksen vetää SeAMKin web-suunnittelija Annika Pollari.

Ilmoittautuminen tästä linkistä