Stipendi, jonka perusteena muu kuin koulumenestys

Keväällä kouluvuoden päättymisen kynnyksellä pysähdytään katsomaan kulunutta lukuvuotta. Otsikoihin nostetaan oppilaita, joilla on takanaan menestyksekäs vuosi koulun saralla. Vähemmälle huomiolle jäävät herkästi ne, jotka kokeneet yksittäisiä onnistumisia. Stipendienjakotilaisuus voi aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta, kun huomionosoitus ei taaskaan osunut kohdalle.

Kati Jokinen (vas.) Kuortaneen MLL:stä sekä kuraattorit Heidi Ulvila ja Niina Kara pitävät tärkeänä, että stipendin saajissa huomioidaan nuoria myös muun kuin koulumenestyksen perusteella.
Kuortaneen MLL:n Kati Jokinen (vas.) sekä kuraattorit Heidi Ulvila ja Niina Kara pitävät käsissään vahvuuskortteja, joilla voidaan tukea nuorten omien vahvuuksien tunnistamista.

Kuortaneella perinteisten koulumenestystä osoittavien stipendien rinnalle on tullut hieman eri lailla huomioiva stipendi. Kaikki sai alkunsa, kun keväällä 2021 Ylellä uutisoitiin, kuinka kuortanelaislähtöinen musiikinopettaja otti kantaa siihen, miten tärkeää olisi muistaa koulussa menestyneiden koulumenestyksen ohella myös esimerkiksi sellaisia oppilaita, jotka ovat huomaavaisia toisia kohtaan, yritteliäitä tai vaikkapa yhteiskunnallisesti aktiivisia. Ylen juttu herätti paikallisesti keskustelua kaikenlaisten onnistumisten huomioimisen tärkeydestä, ja Kuortaneella alkuperäistä ajatusta ”toisenlaisista stipendeistä” on viety vielä hieman syvemmälle Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen ja oppilashuollon yhteistyönä.

Tänä keväänä oppilashuollon ammattihenkilöt ovat jo toistamiseen saaneet MLL:lta stipendejä jaettavaksi yksilöidyin perustein. Stipendin saajina ovat oppilaat, jotka erilaisista vaikeuksista huolimatta ovat suoriutuneet lukuvuodesta. Kuortaneen MLL:n Kati Jokisen mukaan toiminnan tukemista ei tarvinnut miettiä.
– Kaikilla on ollut vahva yhteinen tahtotila lähteä tukemaan tällaista toimintaa, hän kertoo.
– Perinteiset stipendit oppiaineissa menestymisen perustein ovat ehdottomasti tärkeitä ja ansaittuja huomionosoituksia myös, mutta nyt jos koskaan on tarvetta tällaiselle muistamiselle, kuraattori Niina Kara sanoo.
Oppilaiden haasteet ovat moninaisia, ja ne voivat liittyä kasvun ja kehityksen haasteisiin, mielenterveyteen tai sosiaalisiin suhteisiin.
– Takana voi olla psyykkisiä tai sosiaalisia haasteita, jotka eivät välttämättä näyttäydy huomattavasti tai lainkaan koulunkäynnissä, kun taas joskus haasteet puolestaan liittyvät vahvasti juuri koulunkäyntiin, Kara kertoo.

Erona perinteisiin päättäjäisissä jaettaviin stipendeihin on se, että näissä stipendeissä anonymiteetin säilyttäminen on erityisen tärkeää, jonka vuoksi kenenkään muun tietoon ei tule stipendin jakoperusteet. MLL toimittaa stipendit oppilashuollolle, joka päättää stipendin saajat. Tämän stipendin myötä voidaan tavoittaa oppilaita, joiden haasteet ja niiden työstäminen eivät aina ole selvillä koulun muulla henkilökunnalla.
Nuoren huolet ja murheet eivät aina näy päällepäin, eikä kaikkia tuen tarpeessa olevia saavuteta oppilashuollon kauttakaan.
– Me sotehenkilöt nähdään kuitenkin paljon sellaisia edistymisiä ja ihmeitä, joita monet muut eivät näe, Kara sanoo.
– On tapahtunut itsensä ylittämistä ja tullut onnistumisia sen hetkisessä tilanteessa. Oppilaat ovat osoittaneet sitkeyttä ja periksiantamattomuutta, kuraattori Heidi Ulvila lisää.

Stipendit annetaan keväällä vastaanottojen yhteydessä. Oppilaalle avataan henkilökohtaisesti, miksi hänelle osoitetaan stipendi. Tilanne on koskettava niin stipendin jakajalle kuin saajalle. Stipendissä rahallinen arvo ei ole mitattavissa sen aiheuttamaan merkityksellisyyden tunteeseen.
– Osoitetaan, että vaikka oppiminen on tärkeää, se ei ole tärkeintä, miten menestyy, vaan miten itse käyttäytyy ja osoittaa tukea toisille nuorille, Jokinen kertoo.
– Tällainen voi vaikuttaa nuoren tulevaisuuteen, kun hän voi muistella, että: ”Hei jes, silloin mä onnistuin!”, Ulvila lisää.

Koulun perustehtävä on opetus, mutta Kara korostaa sitä, miten tärkeää on tukea myös oppilaan henkistä matkaa, kulkea rinnalla ja kannustaa. Erityisesti teini-iässä nuoret kokevat erilaisia kasvukipuja, ja osa asioista opitaan kantapään kautta. Ihmisellä on tarve tulla huomatuksi ja hyväksytyksi, ja joskus sen tarpeen myötä ajaudutaan myös tekemään asioita, jotka eivät tunnu oikealta. Sosiaalinen paine on nuorilla kova. Hyvä käyttäytyminen ja muiden huomioiminen ovat taitoja, jotka kukin voi oppia, mutta se vaatii oppilaalta itseltään rohkeutta ja halua uskaltaa muuttua.
– Siinä kun oppii toimimaan muiden kanssa, niin samalla oppii tuntemaan omia vahvuuksiaan, Jokinen kertoo.

Korona-aika on omalta osaltaan aiheuttanut lisäkuormitusta, esimerkiksi muutoksia perhetilanteisiin, haasteita nuorten vertaissuhteisiin, väsymystä ja mielialaoireilua. Tämä näkyy lisääntyvänä oppilashuollon asiakasmääränä. Haasteet ja huolet ovat suurentuneet.
– Se aiheuttaa oman haasteensa miettimisessä, kenelle stipendit jaetaan, kun mahdollisia saajia olisi jonoksi asti. Uskon, että on oppilaita, jotka kipuilevat jonkun asian kanssa, mutta eivät ole asiakkaana missään, Kara sanoo.

Toiminnalle on tarvetta, joten yleisenä toiveena on, että yrityksetkin lähtevät tukemaan toimintaa. Kara, Ulvila ja Jokinen pohtivat yhteisesti, että tulevaisuudessa huomioiminen voisi tapahtua ympärivuotisesti.
– Nämä stipendit ovat osoitus pienen kunnan vahvuudesta, jossa yhdistykset ja järjestöt lähtevät tukemaan toimintaa. MLL:n ohella esimerkiksi Suomen Punainen Risti (SPR) on tuonut toimintaansa nuorille kohdistuvia uusia muistamisen muotoja, Kara kertoo.
– Lahjoituksen muotoja on monia, esimerkiksi ruokalahjakortteja. Varmasti tämäntyyppinen tukeminen tulee kasvamaan, Ulvila lisää.

Mikäli haluaa osallistua eri tavoin haastavissa elämäntilanteissa olevien lasten ja nuorten tukemiseen, voi olla yhteydessä MLL:n paikallisyhdistykseen.

Yhteydenotot voi suunnata sähköpostiin: mllkuortane@gmail.com