Rauno Laitilasta Kuortaneen Kunnon Kuntalainen 2019

Rauno Laitila nimettiin vuoden 2019 Kuortaneen Kunnon Kuntalaiseksi. Hän vastaanotti Kuortaneen kunnan ja Kuortaneen Osuuspankin yhdessä jakaman tunnustuksen pankin tiloissa toimitusjohtajan sijaiselta Sanna Kattelukselta. Kuortaneella tunnustusta on jaettu vuodesta 1982 saakka, ja Raunosta tuli järjestyksessään 39. Kunnon Kuntalainen.

Rauno Laitila (kesk.) vastaanotti Kunnon Kuntalainen -tunnustuksen toimitusjohtajan sijaiselta Sanna Kattelukselta (oik.) ja liikuntasihteeri Tuomas Mikkolalta.

Kuortaneella syntynyt Rauno Laitila on monipuolinen liikuntavaikuttaja, ja hänen laaja panoksensa paikkakunnan liikuntakulttuurin edistäjänä on ollut merkittävä. Rauno on vaikuttanut laajasti eri tahoilla vuosikymmenten ajan, jota kuvaa kattava historia eri tehtävissä, muun muassa puheenjohtajuudet eri organisaatioissa kuten Kuortaneen Kunto, liikuntalautakunta, Kuortaneen Eliittikisat ry ja Eliittikisojen (Kuortane Games) järjestelytoimikunta. Hänen johtamistaitonsa ja -olemuksensa ovat pidettyjä useissa yhteyksissä. Lisäksi hän on pitkäaikainen urheilu- ja liikuntatapahtumien toimitsija ja talkoolainen. Kuortaneen LC jäsenenä hän ollut pitkään, ja johtanut useita tervahaudan polttamisen projekteja. Myöskään ei pidä unohtaa hänen työtään opettajana ja rehtorina Kuortaneen perusopetuksessa, jossa pystyy eri tavoin vaikuttamaan lasten ja nuorten liikuntaan.

Kuortaneen kunta onnittelee valinnasta, ja kiittelee Raunoa aktiivisesta työstään kunnan hyväksi.

 

Kunnon kuntalainen – tunnustus

Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun (PLU) käynnistämä Kunnon Kuntalaisen valinta suoritetaan vuosittain Kuortaneen sivistyslautakunnan toimesta. Palkitsemisen tavoitteena on edistää kunto-, harraste- ja terveysliikunnan arvostusta sekä terveellisiä elämäntapoja. Kuortaneen kunnan liikuntatoimi on pyytänyt esityksiä Kunnon Kuntalaisista. Kyseisen tunnustuksen voi saada vain kerran, ja kuntalaisen tulee olla esimerkillinen toiminnassa kunto- ja terveysliikunnan sekä fyysisen kulttuurin alueella;

  • toimimalla aktiivisena kunto- ja terveysliikunnan tiedottajana.
  • toimimalla aktiivisena talkoolaisena.
  • harrastamalla itse esimerkillisen aktiivisesti kunto- ja terveysliikuntaa.
  • toimimalla aktiivisesti vetäjänä lapsille, nuorille tai aikuisille tarkoitetussa liikunnassa.
  • toimimalla muuten aktiivisesti paikkakunnan liikuntakulttuurin hyväksi.

 

Kuortaneen Kunnon Kuntalaiset -tunnustuksen saajat

2019 Rauno Laitila
2018 Raimo Kallioniemi
2017 Tuula Keski-Heikkilä 
2016 Jorma Liinamaa 
2015 Jaakko Peltokangas 
2014 Jorma Laitila 
2013 Jorma Perkkiö 
2012 Seppo Nevansuu 
2011 Mikko J. Mäkinen 
2010 Annu Ridanpää-Taittonen 
2009 Heikki Kahra 
2008 Ari Yli-Kaatiala 
2007 Petri Stevander 
2006 Jussi Taittonen 
2005 Anna-Leena Pirhonen 
2004 Eero Hautala 
2003 Matti Yli-Nisula 
2002 Esko Tuovila 
2001 Kaija Ranta-Maunus 
2000 Mauno Sippola 
1999 Aarno Kivekäs 
1998 Pekka Kangastie 
1997 Niilo Kovaniemi 
1996 Tiina P. Lassila 
1995 Tapani Kesti 
1994 Matti Yli-Isotalo 
1993 Jarmo Hietakangas 
1992 Heikki Savela 
1991 Seppo Kallamäki 
1990 Oiva Keski-Heikkilä 
1989 Tapani Hakola 
1988 Heli Mäkinen 
1987 Harri Takaneva 
1986 Helena Hyytiäinen 
1985 Pertti Peltokangas 
1984 Erkki Takalampi 
1983 Jaska Vierre 
1982 Jalmari Rantanen