Rakennusten osoitenumerointi kuntoon 

Maankäyttö ja rakennuslaki määrää, että rakennukset tulisi merkata niin, että osoitenumerointi on hyvin nähtävillä. Tässä Kuortaneella on suuria puutteita. Tärkein taho, jota varten numerointia tarvitaan, on pelastuslaitos.

“Onnettomuustilanteen sattuessa kohteen osoitteen löytäminen on ensiarvoisen tärkeää, jolloin apu löytää helposti paikalle. Puutteelliset ja vaihtelevat osoitemerkinnät saattavat hidastaa avun saantia hätätilanteissa ja voivat pahimmillaan aiheuttaa useiden minuuttien viiveen.” sanoo vt. palomestari Marko Riikonen Kuortaneen paloasemalta.

Osoitemerkinnöissä säädetään maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (895/1999), jonka noudattamista valvoo rakennusvalvontaviranomainen. Kiinteistöjen osoitenumerot määrittelee kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

“Ongelma on suurin vapaa-ajan asunnoilla ja vanhoissa asuinrakennuksissa. Remonttia tehdessä olemassa olevakin numerolaatta on helposti unohtunut kiinnittää takaisin seinään, sitä ei koskaan ole ollutkaan tai se muuten vain on mennyt hukkaan. Varsinkin monella vanhalla mökillä ei ole ollut edes osoite numeroa, ja usein on myös epäselvyyksiä mikä se numero on.”, kertoo Kuortaneen kunnan rakennustarkastaja Katja Karonen.

Jos itse epäilee omansa tai naapurin numeroa kannattaa soittaa rakennustarkastajalle, jonka tehtäviin kuuluu numerointien ja tiennimien ylläpito Kuortaneella. Kuortaneella on paljon epäselvyyksiä numeroinneissa ja jopa tiennimissä.

”Uutta numerolaattaa ei kannata ostaa ennen kuin on varma numerosta. Soittamalla tai sähköpostia laittamalla saadaan selvyys ja vaikka tehdään uusia osoitteita tarpeen mukaan.” muistuttaa Karonen.

Osoitteen antamisessa on monta sääntöä, joten itse ei voi mieluisinta valita. Lisäksi on huolehdittava siitä, että uusi osoite huolehditaan kiinteistöllä oleville rakennuksille sekä muille viranomaistahoille.

”Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu uusista osoitteista ilmoittaminen pelastuslaitokselle, postille ja väestörekisteriin sekä kartoille. Samalla kun viranomaisille laitetaan tietoja, koitan laittaa myös vastaavat tiedot muun muassa Google Maps:in. Eli jos kartta näyttää osoitteen väärin kannattaa ilmoittaa minulle ja laitan palauteosoitteen kautta päivityksiä eteenpäin.”, Karonen summaa.

Ohjeet osoitenumerointiin
Rakennuksen omistaja vastaa kiinteistön osoitenumeron ja porrashuoneiden tunnuksien näkyvyydestä kadulle tai muulle liikenneväylälle asti. Osoitenumerointi on oltava kooltaan riittävän iso, vähintään 12 cm sekä erottua selkeästi taustastaan. Merkinnän tulee näkyä myös pimeällä (heijastava tai valaistu) sekä opastaa hälytysajoa kiinteistölle.

Mikäli kiinteistö ei näy nimetylle tielle tai pihaan on matkaa tieltä enemmän kuin 50 metriä, sijoitetaan opastava osoitenumero myös tien varteen noin 120 – 150 cm korkeaan tolppaan.

Osoitenumeron näkyvyydestä on pidettävä varsinkin kesällä huolta, ettei kasvillisuus pääse peittämään osoitemerkintöjä.

Useammalle samalla tontilla olevalle rakennukselle tulee tarvittaessa olla tonttiopastetaulu. Taulu sijoitetaan parkkipaikalle tai sisääntulotien varteen.

Tie, vieressä kivipaasi, jossa talojen numerot.
Osoitenumeroinnin saa toteuttaa haluamallaan tavalla, kunhan näkyvyydestä pidetään huolta.

Pellon reunalla pystyssä tolppa, jossa asunnon numero.