POHJALAISET RAKENNUSPERINTEET OVAT HERÄTTÄNEET MYÖS KANSAINVÄLISTÄ KIINNOSTUSTA

 

Pohjalainen maisema siintää auton ikkunasta ulos katsoessa. Punaisia maalaistaloja, peltoja ja järven rannalla kohoavia kaksikerroksisia suuria pohjalaistaloja, toiselta nimeltään kaks´fooninkisia. Kaksikerroksiset asuintalot ovat tyypillisesti Etelä-Pohjanmaan alueelle 1700–1900-luvuilla rakennettuja suuria maalaistaloja. Erityisen paljon niitä on Kuortaneen alueella, joita tervanpoltolla vaurastuneet talonpojat rakensivat aikoinaan.

Kaks´fooninkiset ovat ainutlaatuisia paitsi ulkonäöltään, mutta myös rakennusarkkitehtuurin puolesta. Pohjalaistaloilla on suuri symbolinen merkitys pohjalaisessa maisemassa, ja ne tuovat alueelleen kulttuurista omaleimaisuutta. Hirsirakentamisella on Suomessa satojen vuosien perinteet ja kerrotaan että pohjalaisten talonpoikien rakennustaidot kehittyivät aikoinaan laivanrakennuksissa, kirkoissa ja muissa erityistaitoja vaativissa kohteissa.

Pohjalainen Rakennusperintö ry on perustettu vuonna 2013 ja sen perimmäinen tarkoitus on vaikuttaa pohjalaisen rakennusperinteen säilymiseen ja perinnerakentamisen taitojen säilyvyyteen myös tulevaisuuden rakentamisessa. Teollisuuden ja teknologian kehittyessä ikivanhat rakennusperinteet ovat katoamassa kaikkialta maailmassa, joten aihe herättää siksi myös kansainvälistä kiinnostusta jopa Aasiassa asti. Yhdistys haluaa jakaa perinnerakentamisen tietoa myös, jotta vanhojen rakennuksien historiallista arvoa osattaisiin arvostaa jatkossakin.

Alkuvuodesta Kuortaneella järjestettiin rakennuskulttuuritapahtuma, johon osallistui lähes sata henkilöä. Seminaarissa käsiteltiin pohjalaisen elämisen keskiöissä olevia pohjalaistaloja, joiden merkitys pohjalaisessa historiassa on varsin suuri.

Nyt heinäkuun ajan Kuortaneen kirjastolla on jo toistamiseen nähtävillä suurta mielenkiintoa herättänyt näyttely jossa nähtävillä on kansainvälisen VERNADOC-leirin arkkitehtien käsin piirtämiä teoksia pohjalaisista kaks´fooninkisista rakennuksista kaikkine yksityiskohtineen. Kirjastolla esillä olevat teokset ovat kaikki Kuortaneelta sijaitsevien Mäki-Knuuttilan, Koivisto-Herojan ja Ylisen pihamaalta. Kohteiksi valittiin parhaiten säilyneitä rakennuksia.

Vernadoc tutkii maailmanlaajuisesti erilaisia rakennusperinteitä ja dokumentoi ne piirtämällä. Kaikki rakennukset mitataan yksityiskohtaisesti ja mittausten perusteella arkkitehdit piirtävät jokaista yksityiskohtaa myöden rakennukset ja niiden esineistöä. Kuortaneella Vernadoc-leiri kesti kaksi viikkoa, josta ensimmäinen viikko käytettiin rakennusten mittaamiseen ja toinen viikko piirtämiseen.

Leirin ansioista on saatu talteen arvokasta tietoa perinnerakentamisesta, mutta myös ajan esineistöistä. Näin tieto saadaan säilymään, vaikka rakennuksia ei myöhemmin olisikaan. Pelkillä valokuvilla ei saada dokumentoitua yksityiskohtia yhtä tarkasti kuin mittaamalla ja piirtämällä.

Tieto kuortanelaistalojen historiasta tulee leviämään laajasti näyttelyn myötä. Aiheesta on myös tulossa kirja, jonka julkaisuajankohta on elokuussa 2023. Kirjan myötä halutaan lisätä tietoisuutta pohjalaistalojen historiasta. Lisätietoa kirjasta Pohjalainen Rakennusperintö ry.