Pentti Turuselle kunnallisneuvoksen arvonimi

Kuortaneen kunnan pitkäaikaisen kunnanjohtajan, Pentti Turusen kunnallisneuvosjuhlia vietettiin perjantaina 20.5. Kuortaneella Alvarin koulussa. Kunnallisneuvoksen arvonimi hänelle oli myönnetty tasavallan presidentin päätöksellä 3.12.2021.

Pentti Turunen toimi Kuortaneen kunnan kunnanjohtajana 2001-2021. Lisäksi hän on toiminut vuosien varrella monissa luottamustehtävissä, esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n, Kuortaneen Vanhustenkotiyhdistys ry:n ja Kuusiolinna Terveys Oy:n hallituksen jäseninä.

Juhlapuheissa korostui Turusen yhteistyötaidot eri tahojen suuntaan sekä hänen talousosaamisensa sekä laaja kokonaisnäkemys eri kysymyksissä.

“Turusen aktiivisella toimintatavalla on ollut tärkeä merkitys kunnan ja Kuortaneen Urheiluopiston yhteistyön edelleen kehittymisessä. Urheiluopiston, urheilulukion ja valtakunnallisten lajiliittojen kokonaisuudesta on muodostunut vahva vetovoimatekijä ja työllistäjä Kuortaneelle vieden koko lähialuetta eteenpäin. Lisäksi hänen pitkäjänteinen työnsä maanhankinnan, kaavoituksen ja erilaisten tilajärjestelyjen piirissä on mahdollistanut kunnan yrityselämän kehittymistä laajemminkin.” kertoi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Annu Ridanpää-Taittonen puheessaan.

Turunen on tullut tunnetuksi myös maakunnallisesti analyyttisenä, harkitsevana ja yhteistyötä rakentavana kuntajohtajana, josta kertoo osaltaan Kuortaneen positiivinen maine. Turusen laajat verkostot niin maakunnan kuin valtakunnankin tasolla ovat hyödyttäneet kuntaa ja edistäneet sen tunnettavuutta.

Pentti Turunen jäi eläkkeelle helmikuussa 2021.

Kunnallisneuvosjuhla on katsottavissa Kuortaneen kunnan Youtube-kanavalta.