PÄIVITETTY TIEDOTUS JÄTEVESIVUODOSTA 29.4. klo 16.00

Kuortaneen kunnan vesihuoltolaitos on tehnyt päätöksen, että Rantatien jätevesipumppaamon jätevedet siirretään esikäsittelylaitokselle traktoreiden lokasäiliöissä, koska rikkoutunutta paineviemäriä ei voida käyttää. Ensimmäinen lokasäiliökuljetus tehtiin lauantai-aamuna.

Tällä hetkellä jätekuljetuksia hoitaa Suokon Lokapalvelu Lapualta. Keskiviikosta lähtien paikalliset traktoriurakoitsijat ottavat vastuun kuljetuksista. Ajoajaksi on sovittu tässä vaiheessa klo 8:00 – 21:00 välinen aika, jolloin voidaan siirtää noin 70% koko vuorokauden jätevedestä.

Rikkoutunut paineviemärin vuotokohta on saatu paikallistettua tulvien peittämältä “rämealueelta”. Linjastoon työnnettiin kompressorilla paineilmaa joka tuli kuplina pintaan. Vauriokohta on Rantatien jätevesipumppaamosta noin 300 metriä lounaaseen.

160mm paineviemäri on kokonaan poikki ja sen korjaaminen vaatii kaivinkonetta. Putken päällä on 2 metriä maata ja 1,5 metriä vettä. Jätevettä ajetaan traktoreilla ja loka-autoilla toistaiseksi, arviolta noin 2 viikkoa, riippuen tulvavesien laskeutumisesta.

Tulvavedet sisältävät runsaasti haitallisia aineita ja nyt tapahtunut putkirikko lisää tilapäisesti Kuortaneenjärven kuormitusta. Huolehdithan käsihygienista, mikäli joudut tekemisiin tulvaveden kanssa. Älä anna lasten leikkiä tulvavedessä. Uimakautta ei myöskään kannata aloittaa vielä vappuna. Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto seuraa tilannetta ottamalla uimavesinäytteitä.

Kuortaneen kunta / ympäristöosasto