Liikkuva koulu

Alvarin koulun piha on vilinää täynnä heti välitunnin alkaessa. Yksi ryhmä pelaa jalkapalloa, toinen leikkii hippaa. Paikallaan olijoita ei juurikaan näe. Alvarin koululla, kuten muissakin Kuortaneen kouluissa on viime vuosina kiinnitetty huomiota lasten liikkumiseen.

Pöttis on Alvarin koulun suosituimpia leikkejä välitunneilla.

Liikkumisen lisääminen on osa valtakunnallista Liikkuva koulu hanketta, jossa Kuortaneellakin ollaan oltu mukana. Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä koulupäivän aikaista liikkumista niin tuntien kuin välituntien osalta sekä vähentää tarpeetonta paikallaan oloa.
– Lasten omaehtoinen perusliikunta on viime vuosina vähentynyt. Koulupäivä on hyvä mahdollisuus lisätä sitä. Esimerkiksi välituntiliikuntaa voi tulla päivän aikana jopa 1,5 tuntia, kertoo Alvarin koulun opettaja ja hankevastaava Tuomas Mikkola.

Aiempina vuosina hanke on ollut tapahtumapainotteista sisältäen erilaisia liikuntatapahtumia, lajitutustumista ja talviriehaa. Kuortaneella hankkeessa on mukana eri liikuntapalveluja ja yhteistyökumpaneita, joiden kautta innostumista liikkumiseen on saatu lisättyä.
– Hankkeen myötä on saatu kehitettyä myös välituntiaktiivisuutta erilaisten uusien pelivälineiden ja koulupihojen rakenteellisten muutosten kautta, Mikkola summaa.

Alvarin koulun opettaja ja hankevetäjä Tuomas Mikkola haluaa motivoida kaikkia lapsia liikkumaan enemmän.

Liikkumisen on tutkittu myös parantavan oppimista, joten hankkeessa onkin pyritty löytämään keinoja liikkumisen ja opettamisen yhdistämiseen. Tämän vuotinen hanke keskittyykin henkilökunnan osaamisen kehittämiseen.
– Meillä on tulossa koulutuksia, joissa opettajia ja avustajia pyritään opastamaan löytämään keinoja liikkumisen lisäämiseen myös oppituntien aikana. Kyse on siitä, että me voimme joitakin asioita opetalla aktivoimalla muitakin kehon osia kuin vain istumalihaksi. Toinen hankkeen tavoite on kannustaa näin myös vähän liikkuvia lapsia löytämään liikkumisesta iloa.

Lapsista suuri osa on yleensä luonnostaan touhukkaita sekä liikkuvia. Siksi nähdään tärkeänä löytää jokaista lasta liikkumaan innostavat kanavat. Kuortaneella tässä on hankkeen myötä jo päästy alkuun.
– Sen takia tarvitaan osaamista opettajille ja avustajille, että he osaavat kannustaa esimerkiksi välitunnilla paikallaan olevia liikkeelle yksin tai yhdessä. Meidän tulee myös tarjota ympäristöön sellaista, että se motivoisi yhä useampia, Mikkola päättää.

Haastattelun aikana välitunti on päättynyt eikä lapset halua sisälle. Mikkola päättää jatkaa tuntia pihalla yhdistäen matematiikan kertotaulun kertauksen hippaleikkiin. Näin helposti yhdistyy liikkuminen oppimiseen.

Hippaleikkiin voi yhdistää vaikka kertotaulun kertaamisen.
Teksti ja kuvat, Tuomas Ojajärvi

Katso myös videohaastattelu: https://www.youtube.com/watch?v=SRkRLULV3C0