Nähtävilläoloaika: 11.7.2019 – 31.8.2019

Kuulutus

Kuortaneen kunnassa on käynnistetty Kuortaneenjärven pohjoisosan yleiskaavoitus Kuortaneenjärven ranta-alueilla mukaan lukien Seurus ja Lapuanjoen ranta-alue aina Lapuan rajalle asti.

Kuortaneen kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 25.06.2019 päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville MRL 62 §.n ja MRA 30 §:n mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos ja siihen liittyvä suunnittelumateriaali on nähtävillä kunnan ympäristöosaston ilmoitustaululla 11.7.-31.8.2019, kunnanviraston heinäkuun kiinnioloaikana se on nähtävillä Kuortaneen kunnan kirjastossa, osoite; Koulukuja 4, 63100 KUORTANE.

Aineisto on nähtävissä myös kunnan internetsivuilla www.kuortane.fi >Rakentajalle> Rakennusvalvonta ja kaavoitus >Vireillä olevat kaavat.

Kaavaluonnos esitellään myös info-tilaisuudessa, joka pidetään Kuortaneen kunnan valtuustosalissa 15.8.2019 alken klo 18.00.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta on toimitettava kirjallisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella:
Kuortaneen kunta Ympäristölautakunta Keskustie 52, 63100 KUORTANE.

Lisätietoja kaavoitushankkeesta Rakennustarkastaja Tarmo Savela,
puh. 0400-179467, tarmo.savela@kuortane.fi

Ympäristölautakunta