fbpx
Nähtävilläoloaika: 25.5.2020 – 24.6.2020

Kuulutus

Kuortaneen kunnanvaltuusto hyväksyi 23.3.2016 §:ssä 10, Kuortaneen keskustan ja Mäyryn osayleiskaavan tarkistus Lapuanjoen, Porkkuslammen, Mäyrynlammen ja Kuhajärven ranta-alueilla/ Kuhajärven eteläosa ja Huikkolanniemi (mukaanlukien Huikkolanniemen Lapuanjoen ranta-alue). Päätöksestä tehtyyn valitukseen Vaasan hallinto-oikeus on antanut 12.9.2018 (18(0395/3) osin tutkimattajättämispäätöksen ja osin hylkäyspäätöksen. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt asialle valituslupaa, vaan hylkäsi 8.11.2019 antamallaan päätöksellä valituslupahakemuksen.

Tämä kaava tulee voimaan 25.5.2020.

Kuortane 25.5.2020
Kunnanhallitus