fbpx
Nähtävilläoloaika: 31.5.2022 – 14.6.2022

Kuulutus

Kuortaneen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 23.5.2022 § 26 hyväksynyt Keskustien ja kirkkotien tiealueet (lyt) katualueiksi sekä kortteleiden 6 ja Mhy:n asemakaavamuutoksen.

Kuortaneella 31.5.2022

Kunnanhallitus

Tämä kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 31.5.2022