Kuortaneen viestintäuudistuksen julkaisu

Elämisen hehkua Kuortaneella

Tämän näkemyksen pohjalta Kuortaneen viestintää lähdettiin uudistamaan keväällä 2017. Tavoitteena oli luoda viestinnän toimenpidesuunnitelma, joka lisää vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä kunnassa, kehittää osallistavaa tiedonantoa kunnan toimijoiden ja kuntalaisten välillä sekä kirkastaa Kuortaneen imagoa ja vetovoimaa.

Projektin tuloksena syntyi viestintästrategia, jonka pohjalta on laadittu laajempi viestintäsuunnitelma sisäiseen käyttöön. Näiden lisäksi Kuortaneen kunta on saanut uuden ilmeen ja brändin päivityksen. Uudistetussa Kuortane-brändissä korostuvat arjen mukavuus, mutkattomuus ja korkea elämänlaatu. Kuortane on kaunis, monipuolinen, aktiivinen ja turvallinen paikka niin kodille, opiskelulle kuin yritystoiminnalle.

Strategiassa määritellyillä viestintätoimenpiteillä halutaan lisätä kuntalaisten tyytyväisyyttä ja viestinnän vuorovaikutuksellisuutta, parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia sekä lisätä Kuortaneen veto- ja pitovoimaa eri kohderyhmien keskuudessa. Kohderyhmälähtöisen viestinnän tärkein tavoite on kertoa niin uusille ja vanhoille kuortanelaisille kuin matkailijoille ja yrityksillekin, miten monipuolisesta, virkeästä ja tulevaisuuteen suuntaavasta paikkakunnasta on kyse.

Uudet linjaukset vastaavat myös nykypäivän viestinnän vaatikmuksiin. Viestinnän vastuualueet ja keinot määritellään tarkemmin, mikä tehostaa tiedottamista ja parantaa keskustelua toimijoiden välillä. Kuntaan rekrytoidaan viestintää toteuttamaan ja ohjaamaan viestintäkoordinaattori, joka toimii yhdessä kunnan organisaation jäsenistä koostuvan viestintätyöryhmän sekä ulkopuolisten viestintäyhteistyökumppanien kanssa. Uudet viestinnän resurssit toimivat myös kumppanina yrityksille ja muille toimijoille, joiden äänet saadaan muutosten myötä yhä paremmin kuuluville.

Nämä julkaistut uudet sivut sekä sähköinen markkinointi laajemmin muodostavat viestinnän ytimen tulevaisuudessa unohtamatta kuitenkaan perinteisiä kanavia, mm. omaa Nokiposti-julkaisua kehitetään edelleen.

Uudistettu viestintä vaatii joka tapauksessa tuekseen yhteisön – me kaikki kuortanelaiset – jolloin aito Elämisen hehku välittyy.