Kuortaneen vanhalla saha-alueella puhdistetaan pilaantunutta maaperää kesän jälkeen

Kuortaneenjärven rannalla sijainneen vanhan sahan alueella puhdistetaan maaperää kesäkauden jälkeen syyskuussa 2021. Massanvaihdolla toteutettava hanke voi syksyllä tilapäisesti lisätä kuorma-autoliikennettä ja aiheuttaa kaivutyön ääniä arkisin kello 7–18 välillä. Maaperä on pilaantunut kahden kiinteistön alueella sahan toiminnassa käytetyllä sinistymisenestoaineella.

Kuortaneen Länsirannan sahan toiminnassa on käytetty sahoilla aiemmin yleistä Ky-5-sinistymisenestoainetta. Alueen maaperässä on todettu tutkimuksissa kohonneita dioksiini- ja furaani -pitoisuuksia, jotka aiheuttavat alueelle laaditun riskinarvioinnin perusteella mahdollisen terveysriskin ja kunnostustarpeen.

Hankkeen toteutuksesta on juuri valmistunut kunnostussuunnitelma, ja urakasta sekä pilaantuneiden maamassojen vastaanotosta pyydetään kesä-heinäkuun aikana tarjouksia. Maaperä tullaan puhdistamaan vaihtamalla maamassat puhtaisiin Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antaman päätöksen mukaisesti.

Työ toteutetaan osana valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa ja sen hankinnasta vastaa ohjelmaa toteuttava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kunnostussuunnitelman on laatinut Ramboll Finland Oy.

”Puhdistustyöt kohdistuvat kahdelle kiinteistölle. Kyseisten kiinteistöjen omistajat ovat tietoisia tulevasta hankkeesta, ja heihin ollaan vielä tarkemmin yhteydessä kiinteistöillä tapahtuvan kaivutyön yksityiskohdista elokuussa ennen töiden aloittamista”, kertoo hankinta-asiantuntija Petri Heino Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Työn on arvioitu kestävän neljä viikkoa. Pilaantuneet ainekset kaivetaan kaivinkoneella ja kuljetetaan kuorma-autoilla ympäristöluvan omaavaan käsittelypaikkaan. Poistettujen maamassojen tilalle tuodaan puhdasta maata, ja lopuksi piha-alueet maisemoidaan alkuperäistä vastaavaan kuntoon.

Työ lisää syksyllä alueen liikennettä ja voi aiheuttaa alueen kiinteistöillä tilapäistä meluhaittaa arkisin kello 7–18 välillä. Työtä ohjaa paikalla oleva ympäristötekninen valvoja.

Lue lisää Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset (ymparisto.fi)

Lisätietoja Petri Heino, hankinta-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, petri.heino@ely-keskus.fi, 0295 036 326 Jukka Kotola, ympäristöpäällikkö, Kuortaneen kunta, jukka.kotola@kuortane-uusi.fi.seravo.com, 0400 012 129 Katja Viitaniemi, ylitarkastaja, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, katja.viitaniemi@ely-keskus.fi, 0295 027 420

Liite: Kartta kunnostettavasta alueesta