Kuortaneen Matkailu ry yritysten ja yhteisöjen palvelujen äänitorvena

Ympyrä sulkeutuu, mutta ei kiinni asti. Kesän sometusteni kärkitavoite on ollut tutustua Kuortaneen monipuoliseen tarjontaan niin palveluiden kuin nähtävyyksien suhteen. Kiertäessäni eri paikkoja huomasin pian, että Kuortane on täynnä hienoja mahdollisuuksia. Viimeinen vierailukohteeni tällä erää kesäsomettajan hommissa ei voisi enää olla osuvampi. Ja siksi onkin aika esitellä yhdistys, joka toimii Kuortaneen matkailunedistämisen äänitorvena: Kuortaneen Matkailu ry.

Kuvassa Kuortaneen Matkailu ry:n hallituksen jäseniä
Kuvassa Kuortaneen Matkailu ry:n hallituksen jäsenistä Kristiina Vainiola (vas.), Pirjo Uusitalo-Aura ja Kristian Hobin.

Olemme kokoontuneet Hiekkaranta Bed & Breakfastiin, jonne on saapunut kaikkiaan Kuortaneen Matkailu ry:n hallitukseen kuuluvista seitsemästä jäsenestä kolme: puheenjohtaja Kristiina Vainiola, varapuheenjohtaja Kristian Hobin ja sihteerinä toimiva Pirjo Uusitalo-Aura. Idea yhtenäisen toimintamallin luomisesta Kuortaneen matkailunedistämiseksi sai toteutuksensa tänä vuonna. Korona-ajan tuoman epävarmuuden keskellä tuntui, että nyt jos koskaan olisi syytä lisätä yleistä tietoisuutta erilaisista mahdollisuuksista Kuortaneen matkailussa.

Ennen Kuortane Matkailu ry yhdistyksen perustamista, on Kuortaneelta puuttunut kokonaan visit -sivusto, jossa olisi koostettuna Kuortaneen hienot mahdollisuudet yritysten, palvelujen ja käyntikohteiden suhteen. Toimintaidea kiteytyykin vahvasti toimijoiden väliseen yhteistyöhön, jotta Kuortaneen mahdollisuuksia saataisiin tuotua niin paikallisten kuin matkailijoiden tietoisuuteen yhä paremmin.

Se miten kunnan vahvuuksia saadaan tuotua ihmisten tietoisuuteen, on ratkaisevaa esimerkiksi kunnan muuttoliikenteen suhteen. Työ vetovoimaisuuden eteen kun ei lopu koskaan. Kristian Hobin korostaakin, että tilanteeseen tulee havahtua ajoissa.

– Jos mitään ei tehdä, mitään ei tapahdu. Mutta jos jotain tehdään, on kaikki mahdollista.

Kuortaneen Matkailu ry:ssä halutaankin tehdä asioita sen eteen, että Kuortaneen muuttoluvut pysyisivät plussan puolella. Tärkeimpinä kohderyhminä ovat niin matkailijat, paikalliset kuin kesälomiaan Kuortaneelle viettämään saapuvat mökkiläiset.

– Sitä ei koskaan tiedä, milloin kävijöiden joukossa on sellainen, josta tulee mahdollisesti uusi kuortanelainen, Pirjo Uusitalo-Aura toteaa.

Kuortaneen Matkailu ry:n brändinimenä toimii My Kuortane. Pirjo on tuonut yhdistyksen brändin visuaaliseen ilmeeseen oman graafisen puolen kokemuksensa.

– Haluttiin heti alusta tehdä laadukasta jälkeä, sillä kulttuuri tänä päivänä on hyvin painottunutta visuaalisuuteen, Pirjo kertoo.

My Kuortaneen sloganin ”Elämisen roihua” voikin liittää hyvin moninaisiin merkityksiin. Niin Kuortaneen kunnan omaan vastaavaan ”Elämisen hehkua” kuin Kuortaneen tervanpolttoperinteeseenkin.

– Me ollaan liekeissä, Pirjo toteaa osuvasti My Kuortaneen logoa koristavaan liekin kuvaan viitaten.

Kuvassa My Kuortaneen esitteitä
Kuortaneen Matkailu ry:n esitteitä. Visuaalinen toteutus on Pirjo Uusitalo-Auran käsialaa.

Pirjon mukaan toiminnassa tarvitaan niin ideoita, intoa kuin investointejakin. Periaatteena on pitkäjänteinen työ, jossa tätä edellä mainittua kolmen i:n sääntöä kuljetetaan vahvasti mukana. Ja kun mukana on monenlaista osaamista ja näkemystä, tulee mukana myös paljon idearikkautta. Niiden toteuttaminen ei jää ainakaan mahdollisuuksista kiinni, sillä niitä Kuortaneella totisesti piisaa.

Kuortaneen matkailu- ja palveluyritysten yhteistä matkailukäyntikorttia kasataankin koko ajan, jossa olennaisena osana toimii yhdistyksen verkkosivut, joiden kautta löytyy tietoa Kuortaneen käyntikohteista. Kuortaneen Matkailu ry löytyy My Kuortane nimellä myös Facebookista ja Instagramista.

Toiminnan oheistavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä. Kristiinan Vainiolan mukaan on tärkeää korostaa, että tällaisessa toiminnassa kukaan ei ole kenenkään kilpailija. Tavoitteena on, että yritykset ja yhdistykset löytäisivät toisensa yhdistyksen kautta ja oman markkinoinnin lisäksi osallistuisivat yhteisen markkinoinnin suunnitteluun. Yhteistyötä ei voi olla koskaan liikaa.

– Töyrylän Jussi totesikin infotilaisuudessa mielestäni aika osuvasti, että: ”tästä ei kannata jäädä pois”, Kristiina lisää.

Kuortaneen Matkailu ry on hyvä esimerkki aktiivisten ihmisten aikaansaannoksesta, joilla on yhteinen tavoite: tehdä Kuortaneesta paikka, jonne tullaan, ihastutaan ja mahdollisesti myös asetutaan.