Kuortaneen kunta varautuu energiapulaan 

Energiayhtiöt ovat kehottaneet kuntia ja kansalaisia varautumaan energiapulaan, joka voi johtaa Suomessa kiertäviin sähkökatkoihin. Sähköyhtiöt pyrkivät infoamaan sähkökatkoista muutamaa tuntia ennemmin, mutta maanlaajuinen sähköpula voi johtaa sähköjen nopeaankin katkeamiseen alueittain. Kuortaneella pitkän tähtäimen energiansäästöätoimenpiteitä on tehty useamman vuoden ja tämä työ jatkuu edelleen. Mahdollisiin sähkökatkoihin on myös varauduttu kriittisissä kohteissa. 

Vastauksena tämänhetkiseen energiapulaan Kuortaneen kunta on mukana muun muassa astetta alemmaksi kampanjassa, jossa kunnan omistamien kiinteistöjen sisäilman lämpötilaa lasketaan.
Näkyvin energiansäästötoimenpide kuntalaiselle on katuvalojen lyhempi päälläoloaika. Katuvalot syttyvät jatkossa aamulla kello 7.00 ja sammuvat hämärän vähentyessä. Iltapäivällä katuvalot syttyvät jälleen hämärän lisääntyessä ja valot sammutetaan illalla klo 22.00. 

Kuntaliiton mukaan erityisesti kulutushuippuaikoina (aamu klo 8-10, ilta klo 17-19) sähkö katkeaa, jos kulutus ylittää tarjolla olevan sähkön määrän. Säästämällä sähköä samanaikaisesti voidaan kulutushuippua tasata ja mahdollisesti välttää sähkökatko. Kysynnän ja tarjonnan tasaantuessa myös sähkön hinta laskee. Kuluttajatkin voivat sähkönkäyttöä tarkkailemalla ja mahdollisuuksien mukaan huippuhetkien sähkönkäytön vähentämisellä vaikuttaa sähkökatkoihin. 

Kuortaneen kunnassa energian säästötoimenpiteitä on tehty jo useamman vuoden kuntarajat ylittävässä Kestävät -ilmastoyhteistyössä. Kuortaneen kunta on liittynyt mukaan kuntien energiatehokkuussopimukseen sopimuskaudelle 2017-2025 asettaen 7,5 % energiansäästötavoitteen. Kuortane saavutti tavoitteen jo vuonna 2019 ja jatkaa edelleen energiansäästö toimenpiteiden toteuttamista. Vuoden 2020 loppuun mennessä Kuortane on energiansäästötoimillaan säästänyt energiaa 662 MWh, joka vastaa 44 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.  

Kuortaneen energiansäästötoimenpiteisiin ja kuntalaisetn energiansäästövinkkeihin voi tutustua osoitteessa: kuortane.fi/kestavat-kunnat 

Energiansäästövinkkejä löytyy myös Motivan sivuilta: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/energiansaasto_on_varautumista