Kuortaneen kunta tarjoaa uudenlaista tukea perheille 

Kuortaneen sivistyslautakunta on vahvistanut sopimuksen Vanhempien Akatemian kanssa. Vanhempien Akatemia tarjoaa valtakunnallista tukea vanhemmuuteen. Vanhempien Akatemiaan ovat tervetulleita kaikki 0–16-vuotiaiden lasten vanhemmat, niin pienten kuin vähän isompienkin pulmatilanteiden kanssa. Vanhempien Akatemia on tutkittuun tietoon, verkostoyhteistyöhön sekä vanhempien ja perheiden osallisuuteen pohjautuva 3-portainen toimintamalli vanhemmuuden tukemiseksi. 

Vanhempien Akatemia on osa Nuorten Ystävät ry:n toimintaa, joka on valtakunnallinen monialajärjestö. Nuorten Ystävät ry tunnetaan ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön, vaativan erityisen tuen opetuksen sekä yhteisöllisen sosiaalisen kuntoutuksen ja työllistymisen toimijana.  

Toiminnan tavoitteena on tukea lapsia, nuoria ja perheitä ennen ongelmien ilmaantumista tai heti niiden alkuvaiheessa lisäämällä vanhempien voimavaroja ja keinoja. Toimintaa tehdään kiinteässä yhteistyössä koulun henkilöstön ja muiden sidosryhmien kanssa.  

Nuorten Ystävät ry toimii koulun ja kotien tukena esimerkiksi niissä tilanteissa, kun lapselle tai nuorelle tulee paljon poissaoloja tai kun perheessä on jokin kriisi. Toimintaan osallistuminen/tuen vastaanottaminen on perheille vapaaehtoista ja maksutonta.  

Lisätietoa: https://nuortenystavat.fi/vanhempienakatemia/