Kuortaneen kunta palkitsee henkilöstöä pandemian aikana hyvin tehdystä työstä

Kuortaneen kunnanhallitus on päättänyt palkita kunnan henkilöstöä kertaluonteisella korvauksella. Korvaus on tunnustus pandemian aikana hyvin tehdystä työstä. Kertaluonteinen korvaus henkilöstön palkitsemiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi toteutetaan siten, että työntekijä voi valita joko ePassin saldoon ylimääräisen 50 €/hlö -lisäyksen tai ylimääräisen palkallisen vapaapäivän, esimiehen kanssa ajankohdasta erikseen sopien.

Esityksen henkilökunnan palkitsemisesta teki kunnan yhteistoiminta- ja työsuojelutoimikunta 19.4.2021 ja esitystä on käyty läpi kunnan johtoryhmässä.
– Koronapandemian vuoksi henkilökunta on joutunut sopeutumaan uuteen tilanteeseen monin eri tavoin. Lisäksi lisääntyneet velvoitteet, nopeat muutokset ja epävarmuus tilanteen kehittymisestä ovat lisänneet henkilöstön kuormittumista merkittävästi. Kunnan johtoryhmän mielestä esitys henkilökunnan palkitsemisesta korona-ajan venymisestä oli siis perusteltua. Eri palkitsemisvaihtoehtojen kartoittamisen jälkeen järjestelyä esitettiin kunnanhallitukselle, joka puolsi esitystä, kertoo kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Kunnanhallitus teki palkitsemispäätöksen kokouksessaan 16.8.2021. Kertaluonteinen etu koskee kunnan vakituista ja määräaikaista henkilöstöä, joiden virka-/työsuhde on kestänyt 1.8.2020 jälkeen vähintään puoli vuotta ja jotka ovat tällä hetkellä kunnalla töissä.