Kuntalaiskyselyn tuloksia

Kuortaneella kysyttiin syyskuun alussa kuntalaisten mielipidettä ensi vuoden talousarvion laadintaan kuntalaiskyselyllä. Kunnanhallituksen nimeämä taloustoimikunta oli listannut kyselyyn kymmenen mahdollista säästökohdetta, jotka vastaajat saivat asettaa omasta mielestään parhaaksi katsomaansa toteuttamisjärjestykseen. Kyselyyn sai jättää myös omia toimenpide-ehdotuksia. Kyselyn syynä olivat taloustilanteen muutokset kunnassa. Määräaikaan mennessä kyselyyn jätetiin vastauksia 157 kappaletta.

Kyselyssä piti numeroida mahdolliset säästökohteet yhdestä kymmeneen tärkeysjärjestyksessä tai jättää toimenpide numeroimatta, jos se vastaajan mukaan ei pitäisi olla säästötoimenpiteenä.

Vastausten perusteella enemmistö vastaajista piti parhaana toimenpiteenä tuloveronkorotusta 0,5 prosentilla. Tämän kohteen oli valinnut ensimmäiseksi kohteeksi 54% toimenpiteen valinneista vastaajia. Toiseksi eniten kannatusta sai yksityisteiden hoidon siirtäminen tiekunnille kunnan avustuksin 30% kannatuksella ja kolmanneksi eniten kuntalaisten liikuntatuesta luopuminen 24% kannatuksella. Toisaalta kunnan liikuntatuesta luopumisesta 46% oli sitä mieltä, että sen ei missään nimessä tule olla säästötoimenpide.

Kuntalaiskyselyn tulokset ovat olleet taloustoimikunnan sekä lautakuntien käytössä.

Taulukossa listattuna seuraavat asiat kyselystä:
1. Kyselyssä valittavissa olleet toimenpide-ehdotukset sekä niiden vaikutukset kunnan talouteen.
2. Toimenpiteen ensimmäiseksi asettaneet vastaajat prosentteina.
3. Toimenpiteen pois säästökohteista jättäneet prosentteina.
4. Toimenpiteiden valintojen keskiarvo (mitä pienempi luku, sitä enemmän kannatusta toimenpiteellä).

Kuntalaiskyselyyn yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin yöpyminen Urheiluhotellin sviitissä aamiaisella kahdelle sekä tunnin keilavuoro (1 rata).
Yöpymisen Urheiluhotellilla voitti Raili K ja tunnin keilavuoron Aija L. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.