KUNTALAISKYSELY TALOUSARVION LAATIMISEN TUEKSI

Kuortaneella halutaan kuulla kuntalaisten mielipide ensi vuoden talousarvion laadintaan. Kunnanhallituksen nimeämä taloustoimikunta esitti talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 toimintaohjeissa kuntalaisten kuulemista mahdollisista säästökohteista. Toimintaohje hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 24.8.

Kuntalaisille laaditussa kyselyssä on esitetty kymmenen toimepide-ehdotusta talousarvioon. Kuntalaiset voivat asettaa toimenpiteet mielestäään parhaaksi katsomaansa toteuttamisjärjestykseen. Toimenpide-ehdotukset vaihtelevat veronkorotuksista erilaisiin leikkauksiin.

Kyselyn syynä ovat taloustilanteen muutokset kunnassa. Kuortaneen kunnan talous on ollut hyvällä tasolla useita vuosia. Viime syksynä vuodelle 2020 laadittu talousarvio oli noin 2,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että kuluvan vuoden tulos tulee jäämään alijäämäiseksi. Suurin syy tähän heikentyneeseen tilanteeseen on vielä tällä hetkellä toteutumatta jäänyt osakekauppa. Osaltaan talouden haasteena on vallitseva koronatilanne.

Kyselyyn pääsee osallistumaan tästä linkistä: https://webropol.com/s/kuntalaiskysely-kuortane

Kyselyyn on mahdollista osallistua myös paperisella lomakkeella, joita on saatavilla muun muassa kunnantalolta, kirjastolta, Paula Kahran kahvilasta sekä ruokakauppojen ilmoitustaulujen yhteydestä. Paperiset lomakkeet tulee toimittaa kunnantalon infossa sijaitsevaan vastauslaatikkoon.

Vastaukset kyselyyn tulee jättää viimeistään 9.9.2020.