Kunnanvaltuuston päätökset 23.5.2022

Yhteenveto kunnanvaltuuston tekemistä päätöksistä 23.5.2022 kokouksessaan.

§ 19 Kunnanhallituksen käyttötalouden määrärahamuutokset vuodelle 2021
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä kunnanhallituksen käyttötalouden määrärahamuutokset vuodelle 2021 edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 20 Sivistyslautakunnan määrärahamuutokset 2021
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstissä esille tuodut muutokset tulosalueille, joilla muutokset poikkeaa +/-10.000 euroa vuoden 2021 talousarvioon nähden.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 21 Ympäristölautakunnan käyttötalouden määrärahamuutokset vuodelta 2021
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ympäristölautakunnan esittämät käyttötalouden määrärahamuutokset vuodelle 2021.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 22 Investointimäärärahoja vuodelle 2022 / muutokset vuodelta 2021
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy;
1) vuodelle 2021 investointiosaan esitetyn määrärahamuutoksen (vähennys) ja
2) vuodelle 2022 investointiosaan esitetyt määrärahamuutokset (lisäykset).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 23 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2022
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutumaraportoinnin ajalta 1.1. -31.3.2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 24 Lisämääräraha talousarvion investointiosaan (Urheilukentän keihäänheittopaikkojen parantaminen)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se lisää kunnan vuoden 2022 talousarvion investointiosaan 17.000 euron määrärahan hankkeelle Urheilukentän parantaminen (keihäänheittopaikat).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 25 Sitoumus kuntarahan maksamiseen paikallisen kehittämisstrategian toteuttamiseksi siirtymäkaudella 2021-2022 ja ohjelmakaudella CAP27 / Kuntarahoituksen käyttötarkoitus
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää seuraavaa:Kuortaneen kunta sitoutuu osaltaan Kuudestaan ry:n pyytämään 20%:n kuntara-haosuuteen ohjelmakaudelle CAP27, huomioiden esittelytekstissä esille tuotu ko-rotustarve kuntarahoitukselle kaikkien kuntien (Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri) osalta yhteensä 1.300.000 euroon. Kuntien (Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri) kesken kuntaraha jakautuu kuntien asukaslukujen suhteessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 26 Keskustien ja Kirkkotien tiealueet (lyt) katualueiksi sekä kortteleiden 6 ja Mhy asemakaavamuutos, hyväksyminen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kaavaehdotuksen (Kirkonseudun asemakaavan muutos, Keskustien ja Kirkkotien alueet sekä korttelit 6, 38, 54, 153, 154)

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 27 Jätepoliittisen ohjelman hyväksyminen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen Jätepoliittisen ohjelman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 28 Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy osaltaan maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022-2025.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 29 Selvitys vuonna 2021 kesken olevista ja vuoden loppuun mennessä jätetyistä aloitteista
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää merkitä esittelytekstin;
-aloitteen yksi (1) toimenpiteet tiedokseen saatetuksi ja toteaa sen käsitellyn päättyneeksi,
-aloitteen kaksi (2) valmistelutilanteen toimenpiteet tiedokseen saatetuksi ja toteaa valmistelun jatkuvan edelleen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 30 Kunnan sekä Jani Etelämäen ja Minna Etelämäen välinen kauppakirja
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä liitteen mukaisen kauppakirjaluonnoksen kunnan sekä Jani Etelämäen ja Minna Etelämäen väliseksi kauppakirjaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 31 Kunnan ja Jari Saaren välinen kauppakirja
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää
1) hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen kunnan ja Jari Saaren väliseksi kauppakirjaksi
2) myöntää kunnan vuoden 2022 talousarvion investointiosaan 76.000 euron määrärahan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202218