Kunnanvaltuuston päätökset 13.6.2022

Yhteenveto kunnanvaltuuston päätöksistä 13.6.2022 kokouksesta.

§ 361 Vuoden 2021 arviointikertomus
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2021 kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että
1. valtuusto pyytää arviointikertomuksessa julkituoduista seikoista vastaukset tulosalueilta niin, että ne voidaan käsitellä kunnanhallituksessa 1.10.2022 mennessä
2. kunnanhallitus ottaa käsittelyssään kantaa koko arviointikertomuksen sisältöön tulosalueiden kannanottojen lisäksi
3. käsiteltyään asian, kunnanhallitus toimittaa vastaukset tiedoksi kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle, joka voi tarpeen mukaan vielä pyytää tarkennusta kannanottoihin.LiiteArviointikertomus vuodelta 2021

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 37 Kuortaneen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2021
Kunnanhallituksen ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää merkitä henkilöstöraportin tiedokseen saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 38 Kuortaneen kunnan vuoden 2021 tilinpäätös
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1. allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
2. oikeuttaa tekemään tilinpäätösasiakirjaan tilintarkastuksen yhteydessä tarpeelliseksi katsottavia vähäisiä korjauksia,
3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja
4. esittää valtuustolle, että tilikauden 2021 ylijäämäinen tulos 3.355.850,24 euroa jätetään tilikauden ylijäämä/alijäämätilille.

Kunnanhallitus on edellä kohdassa neljä esittänyt, että valtuusto hyväksyy tilikauden 2021 tuloksen käsittelyksi, että tilikauden ylijäämäinen tulos jätetään yli-/ali-jäämätilille. Tilintarkastaja ja Tarkastuslautakuntaovat liitteiden mukaisesti esittäneet, että kunnanvaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myöntää vastuuvapau-den kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen, tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan esitykset vuoden 2021 tilinpäätöksestä ja myönsi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

§ 39 Uinnin valtakunnallinen harjoituskeskus
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstiin sisällytetyn hankesuunnitelmaehdotuksen.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin.

§ 40 Kouluverkkosuunnitelma vuodelle 2025
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää
1) opetustoiminnan Ruonan koululla päättyvän 31.7.2025
2) että lopullinen päätös asiasta tehdään syksyllä 2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 41 Lisämääräraha Kirkkotien ja Keskustien parantamiseen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää kunnan vuoden 2022 talousarvion investointiosaan 142.000 euron lisämäärärahan (brutto) Kirkkotien ja Keskustien parantamiseen.
Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoitusosuus huomioiden kunnan rahoituksen (netto) kasvuarvio talousarvioon nähden on 94.967 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 42 Kunnantalon, Kirjaston ja Kumajan rivitalon lämmitysratkaisut
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) myöntää kunnan vuoden 2022 talousarvion investointiosaan yhteensä 57.000 euron lisämäärärahan seuraaville hankkeille:
-Kunnantalon lämmönvaihtimet ja kaukolämpölinjat
-Kirjaston lämmönvaihtimet ja kaukolämpölinjat
-Kumajan lämmönvaihtimet ja kaukolämpölinjat

2) antaa luvan töiden käynnistämiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta, koska työt tulee saada suoritetuksi ennen seuraavaa lämmityskautta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 43 Heikkiläntie
Päätösehdotus:
Teknisen lautakunnan esittämiin perusteluihin pohjautuen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se lisää kunnan talousarvion 2022 investointiosaan 30.000 määrärahan Heikkiläntien parantamiseen uuden sillan kohdalta sekä parannettavan tieosuuden asfaltointiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202227