Kunnanhallituksen päätökset 8.12.2022

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 8.12.2022. kokouksessa.

§ 248 Uinnin valtakunnallinen harjoituskeskus
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää seuraavaa:
Hankkeessa on tärkeää edelleen edetä, joten suunnitteluvaiheeseen (suunnittelukulut noin 580.000 euroa) voidaan kunnan näkökulmasta lähteä mikäli riskin sen kuluista Kuortaneen Uintikeskus Oy:n rahoittamisen kautta kantaa Urheiluopisto tilanteessa jossa valtionavustusta ei myönnettäisi. Toisin sanoen mainitussa tilanteessa suunnittelukulut jäisivät yksin Urheiluopiston kustannettavaksi. Jos valtionavustus myönnetään, kunta ja Urheiluopisto jakavat suunnittelukustannukset yhtiön rahoittamisen osuuksien mukaisesti (kunta 37,5%, Urheiluopisto 62,5%).
Päätös uintikeskuksen rakentamisesta tehdään erikseen, suunnittelun valmistuttua ja tiedettäessä urakoinnin kustannukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Riikka Varila Urheiluopistosäätiön ja Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä ja Jaana Salo Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Annie Yli-Leppälä osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon 18:03-19:05

§ 249 Vuoden 2023 ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman laadintaohje / Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024 -2025 taloussuunnitelma
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaksi.

Käsittely:
Investointiosan käsittelyn kuluessa Riikka Varila esitti, että katuvalaistus Mäyry-Seinäjoen kunnanraja (-25) 400.00 euroa jaetaan kahdelle vuodelle niin, että vuodelle 2024 varataan 200.000 euroa ja vuodelle 2025 varataan 200.000 euroa. Juha-Matti Salimäki kannatti Varilan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys tulee asiasta suorittaa äänestys. Äänestysjärjestykseksi hän esitti että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät JAA, ja ne jotka kannattavat Varilan esitystä äänestävät EI. Äänestystavaksi hän esitti nimenhuutoäänestystä. Äänestysjärjestys ja äänestystapa hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) JAA -ääntä (Haapa-aho Anne, Lampinen Tauno, Mäki-Mustapää Eeli, Ylikantola Susanna) ja kolme EI -ääntä (Salimäki Juha-Matti, Santanen Alpo, Varila Riikka).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin kokouksessa investointiosaan yksimielisesti tehdyillä seuraavilla muutoksilla täydennettynä:

-Uusi tai vähän käytetty tielana (-23) 55.000 euroa siirretään vuodelle 2024
-Kirkkotien pohjoisosan ja kantatie 66 varren kevyenliikenteen väylän suunnitteluun vuodelle 2023 varataan 20.000 euroa.

Lisäksi investointiosan Uintikeskuksen vuoden 2023 SVOP-sijoituksen summa muutetaan 219.000 euroksi kunnanhallituksen edellisen asiakohdan päätöksen mukaisesti.

Edelleen kunnanhallitus päätti valtuuttaa hallintojohtajan ja kunnanjohtajan tekemään edellä olevista muutoksista johtuvat korjaukset rahoitusosaan ja teknisluonteiset korjaukset talousarviokirjaan.

Korjattu talousarviokirja liitetään pöytäkirjaan.

Anne Haapa-aho esikoulun opettajana ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn kuluessa perusopetuksen tulosalueen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 19:16-19:17. Riikka Varila toimi tässä asiassa puheenjohtajana perusopteuksen tulosalueen käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Riikka Varila Urheiluopistosäätiön ja Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä ja Jaana Salo Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä investointiosan uintikeskuksen Svop-sijoitustakäsittelevän asian osalta ja poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 19:21-19:22. Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki toimi pöytäkirjanpitäjänä em asiakohdassa.

§ 250 Lisätalousarvio vuodelle 2022
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä edellä esitetyt määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvioon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 251 Yhteistyösopimus kunnan ja Toni Kuuselan välillä
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) päättää, että yhteistyösopimus kunnan ja Toni Kuuselan välillä päättyy 31.12.2022
2) valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan sopimuksen kyseisen yhteistyösopimuksen päättämisestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 252 Kuortaneen Uintikeskus Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää Kuortaneen kunnan yhtiökokousedustajan Kuortaneen Uintikeskus Oy:hyn käynnissä olevan valtuustokauden loppuun.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä Tauno Lampisen Kuortaneen Uintikeskus Oy:n yhtiökokousedustajaksi kuluvan valtuustokauden loppuun saakka.
Riikka Varila Urheiluopistosäätiön ja Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä ja Jaana Salo Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki toimi pöytäkirjanpitäjänä tässä pykälässä.

§ 253 Kuortaneen Maa-ja Vesirakennus Oy:n anomus rakennusajan pidentämiseksi / Valitus rakennusvelvoitteen myöhästymissakosta / Sopimus Kuortaneen kunnan sekä Kuortaneen Maa-ja Vesirakennus Oy:n välillä / Anomus rakentamisajan pidentämisestä
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että
1) Maa-ja Vesirakennus Oy:n 23.11.2022 päivätyssä kirjeessään hallin valmistumiseen pyytämää jatkoaikaa ei myönnetä
2) yritykselle lähetetty sopimussakko pidetään voimassa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202268