Kunnanhallituksen päätökset 8.11.2021

Yhteenveto kunnanhallituksen tekemistä päätöksistä.

§ 228 VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2023-2024 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE /VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2023-2024 TALOUSSUUNNITELMA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1. todeta hallintokuntien esityksiin perustuvan kokonaistilanteen ja
2. merkitä tiedoksi sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan ta- ja taloussuunnitelmaesitykset sekä
3. antaa ohjeita talousarvion ja taloussuunnitelman jatkovalmistelua varten

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 229 KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2022
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se määrää vuoden 2022 veroprosentit seuraavasti:
– tuloveroprosentti 21,00
– yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
– vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,45
– muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,05
– rakentamattoman rakennuspaikan ja voimalaitosten veroprosenttia ei erikseenmäärätä ja
– yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjankiinteistöveroprosentti 0,00.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 230 TALOUSARVIOMUUTOS SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖTALOUSOSAAN VUODELLE 2021
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää tehdä talousarvion 2021 käyttötalousosaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosalueelle esittelytekstissä esille tuodut muutokset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 231 EPANET-VERKOSTON KOORDINOINNIN JATKORAHOITUS
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää Kuortaneen kunnan osallistuvan Epanet-verkoston koordinoinnin jatkorahoitukseen vuosina 2022 – 2024, kuntaosuutena 4.874 euroa per vuosi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 232 PÄIVITYS KUNNANVALTUUSTON 24.8.2020 HYVÄKSYMÄÄN HALLINTOSÄÄNTÖÖN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä kunnan hallintosääntöön esittelytekstissä esille tuodut lisäykset. Muilta osin hallintosääntö säilyy ennallaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 233 TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -HANKE / TÄYDENTÄVÄ HANKEHAKEMUS VUOSILLE2021 – 2023
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta osallistuu esittelytekstissä selvitettyyn Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen.

Lisäksi kunnanhallitus toteaa hankesuunnitelman kohtaan 2.1.5 Kustannustennousun hillintä liittyen, että oman tuotannon ohella on tärkeää huomioida myösostopalvelujen kautta palvelujen tuottamismahdollisuudet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 234 KUNNAN EDUSTAJIEN VALINTA / PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnahallitus päättää nimetä kunnan edustajat ProAgria Etelä-Pohjanmaahan ja käyttäämään kunnan ääntä edustajiston vaalissa.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä kunnan edustajikseen ProAgriaEtelä-Pohjanmaanhan Antti Yli-Hynnilän ja Riikka Varilan.

§ 235  KUNNAN JA JENNY YLI-MANNILAN VÄLINEN KAUPPAKIRJA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä liittteen mukaisen kauppakirjaluonnoksen allekirjoitettavaksi,
2) esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä allekirjoitetun kauppakirjan

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 236 TIEDONANTOJA
Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet ym:
Kiinteistöluovutusilmoitus 2021-10-28 (kiinteistötunnus 300-401-30-549)
Lakeuden Etappi Oy:n hallituksen esitys; Osakkeenomistajien yksimielinen päätös/26.10.2021

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitut kirjeet tiedokseen saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 237 KUNNAN ESITYS VERKKO-OSUUSKUNTA KUUSKAISTAN HALLITUKSEEN VALITTAVASTA JÄSENESTÄ
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus tekee esityksen Verkko-osuuskunta Kuuskaistan hallitukseenvalittavasta jäsenestä ja varajäsenestä

Päätös: Kunnanhallitus päätti estittää Verkko-osuuskunta Kuuskaistan hallitukseen valittavaksi jäseneksi Jari Kamusen ja varajäseneksi Tuomas Ojajärven.

Pöytäkirja: http://kuortane.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20211797