Kunnanhallituksen päätökset 7.8.2023

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 7.8.2023.

§ 406 Eskoon ylijäämien palautus

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan tulkintapöytäkirjan ja hyväksyy sen osaltaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 407 Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen anomus

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus myöntää lyhennysvapaan Kuortaneen kunnan myöntämien lainojen ja niihin liittyvien korkojen osalta KOY Kuortaneen Asunnoille loppuvuoden 2023 osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Susanna Ylikantola, KiOy Kuortaneen Asuntojen hallituksen puheenjohtajana ja Tauno Lampinen hallituksen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ulla Siljamäki ja Tuija Lindahl osallistuivat tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon varajäseninä.

§ 408 Kauppakirja tilasta Kangasvieri (300-401-29-92)

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen kauppakirjaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 409 Määräalan kauppakirja tilasta Mäkelä (300-401-24-143)

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen kauppakirjaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Eeli Mäki-Mustapää alueen rajanaapurina ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirja: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2023113