Kunnanhallituksen päätökset 7.12.2021

Yhteenveto kunnanhallituksen 7.12.2021 kokouksessaan tekemistä päätöksistä.

§ 255 VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2023-2024 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE /VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2023-2024 TALOUSSUUNNITELMA
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaksi.

Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

§ 256 KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALIN TOIMITTAMINEN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali toimitetaan suljetuin lipuin valtuuston kokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 257 VISIT LAKEUS OY:N OSAKASSOPIMUS JA PALVELUSOPIMUS
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Visit Lakeus Oy:n osakassopimuksen ja sen liitteenä olevan palvelusopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 258 ALAVUDEN, KAUHAVAN, KUORTANEEN, KURIKAN JA LAPUAN ILMASTOSTRATEGIA 2030
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Alavuden, Kauhavan, Kuortaneen, Kurikan ja Lapuan yhteiseksi Ilmastostrategiaksi 2030.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 259 KUORTANEEN KUNNAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA 2021 – 2030
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Kuortaneen kunnankestävän kehityksen ohjelmaksi 2021 – 2030.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 260 OSAKEHUONEISTON KAUPPAKIRJA / AS OY KUORTANEEN KIRKKOKANGAS
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kauppakirjaluonnoksen Mikko ja Anne Myllärisen sekä kunnan väliseksi kauppakirjaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 261 KUNNAN EDUSTAJAT KUUSIOKUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYSKUNTAYHTYMÄNYHTYMÄKOKOUKSEEN 17.12.2021 KLO 17:00
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa, ja heille henkilökohtaiset varaedustajat, Kuusiokuntien sosiaali- terveyskuntayhtymän 17.12.2021 klo 17:00 pidettävään yhtymäkokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän 17.12.2021 klo 17:00 pidettävään yhtymäkokoukseen edustajakseen Hanna Yli-Kuhan, varalle Antti Lantelan ja Merja Liesmäen, varalle Maria Vesterin

§ 262 KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN OHJAUSRYHMÄÄN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää nimetä Kuortaneen kunnan edustajan jätepoliittisenohjelman ohjausryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä Jukka Rantasen Kuortaneen kunnan edustajaksi jätepoliittisen ohjelman ohjausryhmään.

§ 263 KUNNAN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN ETELÄ-POHJANMAANLIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖRYHMÄÄN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää nimetä Kuortaneen kunnan edustajan ja varaedustajan Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyöryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä kunnan edustajaksi Teemu Puolijoen ja varaedustajaksi Antti Lantelan Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyöryhmään.

§ 264 TÄYTTÖLUPA NUORISOTOIMEEN
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää anotun mukaisen täyttöluvan osa-aikaisen, määräaikaisen kerhonohjaajan palkkaamiseksi ajalle 10.1.-5.6.2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 265 TIEDONANTOJA
Puheenjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, ettei se ota edellä mainittua kunnanjohtajan päätöstä käsiteltäväkseen.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitun kirjeen tiedokseen saatetuksi.

Päätös: Molemmat ehdotukset hyväksyttiin

Pöytäkirja: http://kuortane.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20211803