Kunnanhallituksen päätökset 6.6.2022

Yhteenveto kunnanhallituksen 6.6.2022 kokouksessaan tekemistä päätöksistä.

§ 120 Valtuustossa 23.5.2022 tehtyjen päätösten täytäntöönpano
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 23.5.2022 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa eivätkä ole muuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 121 Uinnin valtakunnallinen harjoituskeskus
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstiin sisällytetyn hankesuunnitelmaehdotuksen
2) nimeää kunnan edustajat perustettavaan suunnittelutoimikuntaan
3) valtuuttaa osaltaan suunnittelutoimikunnan valmistelemaan ja hyväksymään L2-tason suunnittelun tarjouspyynnön ja tarjouksen sekä toimimaan työryhmänä suunnittelun ohjaamisessa
4) valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan kunnan osalta allekirjoittamaan tarjouspyynnön ja hyväksytyn tarjouksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kunnanhallitus päätti nimetä suunnittelutoimikuntaan kunnanvaltuuston 2. puheenjohtajan, Jukka Rantasen ja kunnanhallituksen jäsen Juha-Matti Salimäen sekä teknisen johtajan ja kunnanjohtajan.

§ 122 Kouluverkkosuunnitelma vuodelle 2025
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että opetustoiminta Ruonan koulullla päättyy 31.7.2025. Lopullinen päätös asiasta tehdään syksyllä 2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 123 Lisämääräraha Kirkkotien ja Keskustien parantamiseen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää kunnan vuoden 2022 talousarvion investointiosaan 142.000 euron lisämäärärahan (brutto) Kirkkotien ja Keskustien parantamiseen.

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoitusosuus huomioiden kunnan rahoituksen (netto) kasvuarvio talousarvioon nähden on 94.967 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 124 Kunnantalon, Kirjaston ja Kumajan rivitalon lämmitysratkaisut
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) myöntää kunnan vuoden 2022 talousarvion investointiosaan yhteensä 57.000 euron lisämäärärahan seuraaville hankkeille:
– Kunnantalon lämmönvaihtimet ja kaukolämpölinjat
– Kirjaston lämmönvaihtimet ja kaukolämpölinjat
– Kumajan lämmönvaihtimet ja kaukolämpölinjat
2) antaa luvan töiden käynnistämiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta, koska työt tulee saada suoritetuksi ennen seuraavaa lämmityskautta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 125 Heikkiläntie
Päätösehdotus:
Teknisen lautakunnan esittämiin perusteluihin pohjautuen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se lisää kunnan talousarvion 2022 investointiosaan 30.000 määrärahan Heikkiläntien parantamiseen uuden sillan kohdalta sekä parannettavan tieosuuden asfaltointiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 126 Väliaikaisrahoituksen myöntäminen Kuortaneen Matkailu ry:lle
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää Kuortaneen Matkailu ry:lle sen anomuksen mukaisen 26.880 euron väliaikaisrahoituksen kehittämishankkeelle Viestinnästä voimaa Kuortaneen matkailuun.

Laina maksetaan takaisin viimeistään välittömästi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun tuen maksatuksen jälkeen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 127 Kunnan ja Salmen kyläseura ry:n välisen maanvuokrasopimuksen jatkaminen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen kunnan ja Salmen kyläseura ry:n väliseksi maanvuokrasopimukseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 128 Avustuksen myöntäminen Kuortaneen Kunto ry:lle Kuhinoiden järjestämiseen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus myöntää Kuortaneen Kunto ry:lle sen anoman 6.000 euron avustuksen kesän 2022 Terwakuhinoiden järjestämistä varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 129 Kunnan edustajat Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 7.6.2022 klo 9:00
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa, ja heille henkilökohtaiset varaedustajat, Kuusiokuntien sosiaali- terveyskuntayhtymän 7.6.2022 klo 9:00 pidettävään yhtymäkokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän 7.6.2022 klo 9:00 yhtymäkokoukseen edustajikseen Merja Liesmäen, varalle Maria Vesterin ja Susanna Ylikantolan, varalle Ulla Siljamäen.

§ 131 Esitys kunnan edustajasta Järvinet Oy:n hallitukseen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää tehdä esityksensä Järvinet Oy:n hallitukseen valittavasta henkilöstä kuluvan valtuustokauden loppuun saakka.

Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää Jukka Rantasta nimettäväksi Järvinet Oy:n hallitukseen kuluvan valtuustokauden loppuun asti.

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202224