Kunnanhallituksen päätökset 6.11.2023

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 6.11.2023.

§ 467 Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025 -2026

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) jatkaa vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman luonnoksen käsittelyä
2) antaa jatkovalmisteluohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivistooli asiantuntijana kunnanhallituksen kuultavana tämän asiakohdan aluksi klo 18:03-18:18

§ 468 Kunnan tulovero-ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2024

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 8,40.

Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

  • yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
  • vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,45
  • muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,05
  • voimalaitosten veroprosentti 3,10
  • rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia ei erikseen määrätä ja
  • yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00

Mikäli eduskunta päättää maapohjan veroprosentin eriyttämisestä yleisestä kiinteistöveroprosentista ennen 17.11.2023, vuoden 2024 maapohjan kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 1,30 ja yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 vahvistetaan rakennusten yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 469 Kuortaneen kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa kunnan rakennusjärjestyksen uusimista työstävään toimikuntaan.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi Alpo Santasen kunnanhallituksen edustajaksi rakennusjärjestyksen uusimista työstävään toimikuntaan.

§ 470 Kunnan sisäisen intrajärjestelmän hankinta

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hankkia Sharepoint-pohjaisen sisäisen intran tarjouskilpailun voittaneelta System Garden Oy:ltä 7.500 euron hintaan

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 471 Väliaikaisrahoituksen myöntäminen Ruonan Rinki ry:lle

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää Ruonan Rinki ry:lle sen anomuksen mukaisen enintään 32 306,40 euron väliaikaisrahoituksen Aurinkovoimala investointihankkeelle. Päätös on ehdollinen Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukselta saadulle hakemuskoosteen mukaiselle rahoituspäätökselle. Laina maksetaan takaisin viimeistään välittömästi Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukselta saadun tuen maksatuksen jälkeen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Seppo Palomäki Ruonan Rinki ry:n rahanstonhoitajana ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän aian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 472 Kuortaneen Matkailu ry:n anomus toiminta-avustuksesta vuodelle 2024

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus myöntää Kuortaneen Matkailu ry:lle 6.500 euron avustuksen vuodelle 2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2023134