Kunnanhallituksen päätökset 3.4.2023

Yhteenveto Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksistä 3.4.2023.

§ 329 Selvitys vuonna 2022 kesken olevista ja vuoden loppuun mennessä jätetyistä aloitteista

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
1) päättää merkitä aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet tiedokseen saatetuiksi ja
2) päättää todeta edellä mainituista vuoden 2021 aloitteen 1. ja vuoden 2022 aloitteista 1. ja 2. loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 330 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen sekä työllisyyden hoidon yhteisen työn kehittämistä ja seurantaa varten yhdyshenkilön nimeäminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää
1) kunnan jäsenen ja varajäsenen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmään
2) yhdyshenkilön työllisyyden hoidon yhteisen työn kehittämistä ja seurantaa varten.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä
1) työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmän jäseneksi Aapo Petäjäniemen ja varajäseneksi Jaana Salon ja
2) yhdyshenkilöksi työllisyyden hoidon kehittämistä ja seurantaa varten Aapo Petäjäniemen.

§ 331 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2022

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2022 tiedoksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 332 Lausunto Seinäjoen Ooperin tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Kuortaneen kunnan puolesta Seinäjoen Ooperin tuulivoimapuiston osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta, ettei sillä ole asiaan huomautettavaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202393