Kunnanhallituksen päätökset 28.11.2022

Yhteenveto kunnanhallituksen 28.11.2022 kokouksen päätöksistä.

§240 Vuoden 2023 ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman laadintaohje / Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024 -2025 taloussuunnitelma
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) jatkaa talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 luonnoksen käsittelyä.
2) antaa jatkovalmisteluohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Anne Haapa-aho esikoulun opettajana ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn kuluessa perusopetuksen tulosalueen käsittelyn ajaksi klo 18:30-18:40

Riikka Varila toimi puheenjohtajana perusopteuksen tulosalueen käsittelyn ajan.

§241 As Oy Kuortaneen Koivuhovi, huoneiston B7 lainaosuus / Määräraha
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) päättää lyhentää yhtiölainaosuuden kokonaan pois 31.12.2022.
2) päättää esittää valtuustolle, että se myöntää As Oy Kuortaneen Koivuhovin osakkeiden 369-425 lainaosuuden lyhentämiseksi 70.000 euron määrärahan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§242 Venesatamien maanvuokrasopimuksen irtisanominen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) merkitsee asian tiedoksi.
2) päättää, että kyseiseen maanvuokrasopimukseen kuuluvien venesatamien ylläpito otetaan kunnan toiminnaksi 3) toteaa, että venepaikkojen hinta päätetään valmistelun pohjalta myöhemmin ja informoidaan tämän jälkeen kuntalaisille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tauno Lampinen Kuortaneen kalastusseuran puheenjohtajana, ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tuija Lindahl osallistu kokoukseen tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon klo 19:32 – 19:36

§243 Kunnan edustajat Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 15.12.2022 klo 16.00
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää Kuortaneen kunnan edustajat Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 15.12.2022.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä Kuortaneen kunnan edustajiksi Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän 15.12.2022 yhtymäkokoukseen Susanna Ylikantolan ja hänelle varajäseneksi Ulla Siljamäen sekä Merja Liesmäen ja hänelle varajäseneksi Maria Vesterin.

§244 Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2023
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää:
1) että kunnanhallituksen kokoukset pidetään vuonna 2023 esittelytekstin esityksen mukaan ja päättää
2) merkitä esittelytekstissä olevat kunnanvaltuuston kokousajankohdat tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202263