Kunnanhallituksen päätökset 22.8.2022

Yhteenveto kunnanhallituksen 22.8.2022 kokouksessaan tekemistä päätöksistä.

§ 157 Kuortaneen kuntastrategia 2022 -2030
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan strategialuonnoksen Kuortaneen kuntastrategiaksi vuosille 2022 –2030.

Päätös: Puheenjohtajan tiedusteluun perustuen asia päätettiin siirtää seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen. Sitä ennen asiaa käsitellään 29.8. kunnanvaltuuston iltakoulussa.

§ 158 Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2022
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedokseen saatetuiksi.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin

§ 159 Vuoden 2023 ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman laadintaohje
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) hyväksyy liitteenä olevan talousarvion laadintaohjeen
2) antaa liitteenä olevan laadintaohjeen hallintokunnille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 160 Lausunto ympäristöterveydenhuollon järjestämisen uudelleenorganisoinnista

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta ympäristöterveydenhuollon järjestämisen uudelleenorganisoinnista Seinäjoen kaupungille seuraavan lausunnon:

Kuortaneen kunta hyväksyy Ilmajoen kunnan mahdolliseksi uudeksi sopimusosapuoleksi yhteistoimintasopimukseen, mikäli se hyväksyy yhteistoimintasopimuksen ehdot.

Yhteistoimintasopimusluonnoksen osalta Kuortaneen kunta ei hyväksy toimipisteluettelon tai päivystysalueiden määrittelyn poistamista sopimuksesta. Kuortaneen kunnassa olevien maatilojen eläinyksikkömäärä on huomattava, ja eläinlääkäripalveluiden saaminen lähipalveluina oman kunnan alueelta on tärkeää. Toimipisteen säilyminen jatkossakin Kuortaneella on tärkeää. Toimipisteiden oleminen kirjattuna sopimukseen edesauttaa tasapuolista ja tarpeen mukaista palvelurakennetta. Kolmen päivystysalueen katsotaan turvaavan palveluiden saamista kahta aluetta paremmin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 161 Lausunto Alavuden rantaosayleiskaavan 3. osasta / Töysän järvet, osa-alue 1 (kaavaehdotus)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Kuortaneen kunnan puolesta Alavuden rantaosayleiskaavan 3. osan / Töysän järvien, osa-alue 1:n kaavaehdotuksesta, ettei sillä ole huomauttamista siihen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 162 Lausunto ehdotuksesta kulttuuriperintöstrategiaksi
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta liitteenä olevan lausunnon ehdotuksesta kulttuuriperintöstrategiaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 163 Kuortaneen kunnan ja Keskinen Recycling Oy:n välinen maanvuokrasopimus
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen Kuortaneen kunnan ja Keskinen Recycling Oy:n väliseksi maanvuokrasopimukseksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 164 Kuortaneen Kunto ry:n avustus Pyöräsuunnistuksen SM-kisoihin 2022
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus myöntää Kuortaneen Kunto ry:lle 5.500 euron avustuksen Pyöräsuunnistuksen SM-kisoihin 2022

Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa puheenjohtaja teki esityksen, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää tämän asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

§ 165 Kuusiokuntien sosiaali-ja terveyskuntayhtymän purkamisprosessin ohjausryhmä
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy seutuneuvoston esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 166 Kunnanhallituksen 9.8.2022 § 154 tarkastaminen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa, että pöytäkirja 9.8.2022 § 154 vastaa kokouksen kulkua.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202237