Kunnanhallituksen päätökset 21.8.2023

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 21.8.2023

§ 413 Kuortaneen kunnan lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta (Kiinteistökauppa kunnan ja JSS-Service Oy:n välillä)

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy hallinto-oikeuteen jätetyn valituksen (diaarinumero 879/2023) johdosta Kuortaneen kunnan lausunnoksi liitteenä olevan lausunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Eeli Mäki-Mustapää, asiaa koskevaan alueeseen rajoittuneen maan myyjänä ilmoitti esteellisyytensä, ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

§ 414 Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2023

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. –30.6.2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 415 Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025 -2026

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion laadintaohjeen ohjaamaan talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025 -2026 valmistelua.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 416 Sopimus maakunnallisista omistajanvaihdospalveluista
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Sopimukseksi maakunnallisista omistajanvaihdostapalveluista Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n ja Kuortaneen kunnan välillä, sisältäen omistajanvaihdospalveluiden rahoitusraamin 1.1.2024 –31.12.2026.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 417 Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto Kuortaneella / valtuustoaloite / toimintamalli

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy esittelytekstissä esille tuodun toimintamallin osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2023115