Kunnanhallituksen päätökset 20.11.2023

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 20.11.2023

§ 476 Valtuustossa tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 13.11.2023 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa eivätkä ole muuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 477 Elinkeinostrategia 2024-2030

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Elinkeinostrategiaksi 2024-2030.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Elinkeinovastaava Aapo Petäjäniemi oli asiantuntijana kunnanhallituksen kuultavana tämän asian käsittelyn aluksi.

§ 478 Kulttuuristrategia 2023-2025 -Kulttuuri osana kaikkien arkea

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Kulttuuristrategiaksi 2023-2025.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 479 Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025 -2026

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) jatkaa vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman luonnoksen käsittelyä
2) antaa jatkovalmisteluohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 480 Kävelyn ja pyöräilyliikenteen edistämisohjelman hankehaku

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta osallistuu Traficomin valtionavustushakuun vuodelle 2024 koskien Kävelyn ja pyöräilyliikenteen edistämisohjelman laatimista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 481 Sopimus tietojärjestelmien ja tietoaineistojen hallinnasta sekä säilyttämisestä

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen sopimukseksi tietojärjestelmien ja tietoaineistojen hallinnasta ja säilyttämisestä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Kuortaneen kunnan välillä
2) valtuuttaa järjestelmäasiantuntijan tekemään sopimuksen liitteisiin liittyen mahdolliset tarvittavat tarkennukset yhdessä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 482 Lausunto asetusluonnoksesta asukasvalinnan tulorajoista valtion tukemissa vuokra-asunnoissa

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta liitteenä olevan lausunnon asetusluonnoksesta asukasvalinnan tulorajoista valtion tukemissa vuokra-asunnoissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 483 Vaalien ulkomainonta vuoden 2024 presidentinvaaleissa

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunta pystyttää vaalimainostelineet Keskustien ja kunnan parkkipaikan väliselle alueelle 10.1.2024 aloitettavaa ulkomainontaa varten. Kaikille ehdokkaita asettaneille puolueille jaetaan yksi julistepaikka ehdokaslistojen yhdistelmän järjestyksen mukaan vasemmalta oikealle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 484 Kunnanviraston pitäminen suljettuna joulun aikaan

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 27.-29.12.2023. Lisäksi kunnanhallitus päättää edellyttää, että henkilökunnan vuosilomapäiviä keskitetään edellä mainituille päiville mahdollisimman paljon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

Kokouksen esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2023139