Kunnanhallituksen päätökset 2.10.2023

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 2.10.2023.

§ 440 Valtuustossa tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 28.8.2023 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa eivätkä ole muuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 441 Perussopimus: Kuntayhtymä Kymppi

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus 1. hyväksyy liitteenä olevan Kuntayhtymä Kympin perussopimuksen ja esittää sitä hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle ja
2. hyväksyy, että valmistelujohtajan rekrytointi aloitetaan valmistelutyöryhmän toimesta sen jälkeen, kun kunnan-ja kaupunginvaltuustot ovat hyväksyneet perussopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 442 Järjestämissuunnitelma, Kympin työllisyysalue

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Kympin työllisyysalueen järjestämissuunnitelman ja esittää sitä hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 443 Lukion laajentamisen hankesuunnitelma

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstiin sisältyvän lukion laajentamisen hankesuunnitelman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivistoa kuultiin asiantuntijana tämä pykälän kästtelyn aluksi.

§ 444 Riskien hallinta ja raportointi

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee esittelytekstiin sisältyvän ja liitteenä olevan riskitaulukon riskien arvioinnin tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 445 Vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2022

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee esittelytekstiin sisällytetyt vastaukset tiedoksi
2) antaa vastaukset tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Seppo Palomäki, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 446 Tarjous kuntastrategian väliarvioinnista

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy MDI:n tarjouksen kuntastrategian väliarvioinnista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 447 Täyttölupapyyntö tilapalveluun

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) merkitsee edellä olevan adressin / vetoomuksen tiedoksi.
2) myöntää teknisen lautakunnan anoman kokoaikaisen palvelutyöntekijän täyttöluvan 1.12.2023 lukien.

Käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti:
Kunnanhallitus
1) merkitsee edellä mainitun adressin / vetoomuksen tiedoksi
2) palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa muuttaman päätösehdotuksen kunnanhallituksen päätökseksi.

§ 448 Investointikohde Kortesmäentien alikulun tien ja kuivatuksen parantaminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Kortesmäentien alikulkusillan alustan tieosan ja sv-viemärin parantaminen -kohdetta koskeva rakentaminen käsitellään talousarvion 2024 investointisuunnitelmien yhteydessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 449 Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmasta
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Kuortaneen kunnan puolesta valtakunnallisen liikennejärjestelmän arviointiohjelmasta (koskien lausuntopyynnön kohtia 1-3), ettei sillä ole siihen huomautettavaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2023128