Kunnanhallituksen päätökset 19.2.2024

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 19.2.2024

§ 28 Kokkaamo Ateriapalvelut Oy:n tilannekatsaus vuodelta 2023 sekä lopullisten ja allekirjoitettujen asiakirjojen tiedoksi merkitseminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) merkitsee tilannekatsauksen yhtiön vuodesta 2023 tiedoksi
2) merkitsee tiedoksi ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi merkittäväksi liitteenä olevat, yhtiötä koskeva lopulliset ja allekirjoitetut asiakirjat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, Kokkaamo Ateriapalvelut Oy:n hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kokkaamo Ateriapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Eija Paavolaa kuultiin asiantuntijana tämän asian käsittelyn aluksi.

§ 29 Lukiorakennuksen laajentamisen luonnospiirustuksien hyväksyminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) hyväksyy liitteen mukaiset luonnossuunnitelmat
2) esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa talousarviokirjan investointiosaan sisältyvän hankkeen Lukion laajennus vuoden 2024 määrärahan 1.100.000 euroksi ja vuoden 2025 määrärahan 1.100.000 euroksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Susanna Ylikantola, jonka hallintolain tarkoittama läheinen on lukion työntekijä, ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tekninen johtaja Martti Rantaa kuultiin asiantuntijana tämän asian käsittelyn aluksi.

§ 30 Tiedonantoja

Toimielimelle saapuneet kirjeet ym:
Liikenne ja viestintävirasto Traficomin päätös 29.1.2024 (Liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2024, Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmat)

Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:
Tekninen lautakunta 13.2.2024; päätöspöytäkirja 2/2024
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat § 5-6

Kokouksen esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024164