Kunnanhallituksen päätökset 18.12.2023

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 18.12.2023.

§ 497 Valtuustossa tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 11.12.2023 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa eivätkä ole muuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 498 Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän velkojen siirtosopimus

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan, päivitetyn Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän jäsenkuntien välisen sopimuksen kuntayhtymän velkavastuiden ja avoinna olevien saatavien jakamisesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 499 Lausunto Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n kaavaehdotuksesta

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n kaavaehdotuksesta liitteenä olevan lausunnon.

Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Tauno Lampinen esitti, että Napalan aluetta ja Hietaharjun aluetta koskevat merkinnät poistetaan tuulivoimakaavaluonnoksesta. Lampisen esitystä ei kannatettu.

Lampinen esitti, että asia jätetään pöydälle. Pöydällejättöesitys raukesi kannattamattomana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Tauno Lampinen jätti asiaan eriävän mielipiteen.

§ 500 Kunnan edustajat Kuntayhtymä Kympin yhtymäkokoukseen, yhtymähallitukseen ja tarkastuslautakuntaan

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita:
1) Kuntayhtymä Kympin ensimmäiseen yhtymäkokoukseen yhden edustajan sekä nimeää yhtymäkokoukselle valittavaksi
2) Kuntayhtymä Kympin yhtymähallitukseen varsinaisen jäsenehdokkaan ja hänelle varajäsenehdokkaan
3) Kuntayhtymä Kympin tarkastuslautakuntaan varsinaisen jäsenehdokkaan ja hänelle varajäsenehdokkaan

Päätös: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

§ 501 AVI:n tekemä työsuojelutarkastus 6.11.2023

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää työryhmään kunnanjohtajan, tulosalueiden esimiehet ja lähiesimiehen perusopetuksesta sekä työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetut.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen pöytäkirja: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2023148