Kunnanhallituksen päätökset 11.9.2023

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 11.9.2023.

§ 430 Uinnin valtakunnallinen harjoituskeskus

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se ottaa asian käsiteltäväkseen kunnanhallituksen kokouksessaan 14.9.2023 tekemän esityksen mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Varapuheenjohtaja Riikka Varila Urheiluopistosäätiön ja Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä, Eeli Mäki-Mustapää urakkkatarjouksen jättäneenä, Annu Ridanpää-Taittonen Urheiluopistosäätiön työntekijänä ja pöytäkirjanpitäjä Jaana Salo Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Varajäseninä tähän asiaan osallistuivat Annie Ylileppälä ja Antti Yli-Hynnilä. Koska puheenjohtaja oli estynyt ja varapuheenjohtaja esteellinen tuli kokoukselle valita väliaikainen puheenjohtaja tähän asiakohtaan. Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Susanna Ylikantolan väliaikaiseksi puheenjohtajaksi tähän asiakohtaan. Pöytäkirjanpitäjänä toimi Teemu Puolijoki.

§ 431 Lausuntopyyntö Seinäjoen seudun vesihuollon alueellisesta yleissuunnitelmasta

Päätösehdotus:
Teknisen lautakunnan ehdotukseen perustuen kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta seuraavan lausunnon Seinäjoen seudun vesihuollon alueellisesta yleissuunnitelmasta:

Yleissuunnitelman sivuilla 13 –15 käsitellään suunnitelman käsittävän alueen väestöennustetta sekä vesijohto-ja jätevesiverkoston liittyjämäärien muutosennustetta vuosina 2021 -2050. Ennusteiden osalta on syytä huomioida, että vuoteen 2050 on pitkä aika eivätkä ennusteet välttämättä toteudu esimerkiksi väestön taajama-alueille muuttamisen osalta. Myös haja-asutusalueilla asumisen mahdollisuudet tulee turvata edelleen, koskien myös Kuortaneen kuntaa.

Kuortaneen kunta kannattaa yhteistyön lisäämistä alueen vesihuoltolaitosten kesken. Lisäksi kannatettavaa on myös tarkoituksenmukainen maakuntarajat ylittävä yhteistyö. Kunta ei kuitenkaan näe perustelluksi kunnan vesihuoltolaitoksen yhdistymistä Lapuan tai Alavuden kaupunkien vesihuoltolaitosten kanssa, vaan kannattaa vaihtoehtona mainittua sopimuspohjaista operointiyhteistyötänäiden kanssa.

Suunnitelmassa ehdotuksena mainitun toisen siirtoviemärin rakentamisen Kuortaneelta Lapualle hyödyt kannattaa selvittää tarkemmin, mikäli tarvetta hankkeeseen esiintyy.
Vesivarojen suojelun kehittämisen osalta Kuortaneen kunta korostaa asian tärkeyttä. Lappakankaan pohjavesialueen kautta kulkevan Maantie 711:n (Kuortane –Alajärvi) osalta on parhaillaan käynnissä tiesuunnitelman laadinta välillä Ruona –Menkijärvi. Pohjavesien merkitys hankkeessa on oleellista huomioida, mikä huomioituisi kunnan näkemyksen mukaan parhaiten suunnittelemalla pohjavesialueet kiertävä uusi tielinjaus. Kunta toivoo pohjavesien huomioimisen kyseisessä tiehankkeessa olevan esillä myös yhteisenä maakunnallisena intressinä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 432 Määräalan kauppakirja tilasta Ala-Hannuksela (300-402-31-28)

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen kauppakirjan allekirjoitettavaksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 433 Kunnan edustajat Kuusiokuntien sosiaali-ja terveyskuntayhtymän kokoukseen 28.9.2023

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kunnalta kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat Kuusiokuntien sosiaali-ja terveyskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 28.9.2023

Päätös: Kunnanhallitus nimesi Kuusiokuntien sosiaali-ja terveyskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 28.9.2023 varsinaisiksi jäseneksi Ulla Siljamäen, (varalle Eeli Mäki-Mustapään) ja Merja Liesmäen, (varalle Maria Vesterin).

Esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2023123