Kunnanhallituksen päätökset 10.6.2024

Yhteenveto kunnanhallituksen päätöksistä 10.6.2024

§ 105 Kuortaneen kunnan kriisiviestintäohje

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Kuortaneen kunnan kriisiviestintäohjeeksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 106 Kuntamarkkinoille osallistuminen 18.-19.9.2024

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta osallistuu vuoden 2024 Kuntamarkkinat tapahtumaan ja kutsuu mukaan kunnanhallituksen kokouspiiriin kuuluvat henkilöt ja johtoryhmän jäsenet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 107 Heikki Kuha 100-vuotis rahaston tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2022

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hoitokunnan esittämän Heikki Kuha 100-vuotis rahaston tilinpäätöksen vuodelta 2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 108 Tiedonantoja

Päätösehdotus:
Merkitään edellä mainittu kirje tiedoksi saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 109 Kuortaneen Uintikeskus Oy:n perustaminen / Kuortaneen Urheiluopis-tosäätiö – Kuortaneen kunta / osakassopimuksen päivittäminen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) hyväksyy liitteenä olevan, kunnanvaltuuston 18.9.2023 § 104 päätöksen mukaisesti päivitetyn luonnoksen osakassopimuksen päivitysliitteeksi
2) päättää, että päivitysliitteen varmentajana toimii tekninen johtaja Martti Ranta. Hyväksytty päivitysliite liitetään Kuortaneen Urheiluopistosäätiön ja Kuortaneen kunnan väliseen, Kuortaneen Uintikeskus Oy:tä koskevaan osakassopimukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Riikka Varila ja Jaana Salo Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen jäseninä ja Annu Ridanpää-Taittonen Urheiluopiston työntekijänä sekä Eeli Mäki-Mustapää Uintikeskukseen tarjouksen jättäjänä, ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Annie Laitila ja Antti Yli-Hynnilä osallistuivat varajäseninä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki toimi tässä pykälässä pöytäkirjanpitäjänä.

§ 110 Pääomalainan myöntäminen Kuortaneen Uintikeskus Oy:lle

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1) esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen pääomalainan velkakirjaksi Kuortaneen kunnan ja Kuortaneen Uintikeskus Oy:n välillä
2) päättää, että velkakirjan varmentajana toimii tekninen johtaja Martti Ranta.

Päätös: Ehdotus hyväksytiin.

Riikka Varila ja Jaana Salo Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen jäseninä ja Annu Ridanpää-Taittonen Urheiluopiston työntekijänä sekä Eeli Mäki-Mustapää Uintikeskukseen tarjouksen jättäjänä, ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Annie Laitila ja Antti Yli-Hynnilä osallistuivat varajäseninä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki toimi tässä pykälässä pöytäkirjanpitäjänä.

 

Kokouksen esityslista: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024196