Kunnanhallituksen kokouksen päätökset 27.3.2023

Yhteenveto kunnanhallituksen okouksen päätöksistä 27.3.2023

§ 319 Valtuustossa 13.3.2023 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 13.3.2023 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa eivätkä ole muuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 320 Kuortaneen kunnan vuoden 2022 tilinpäätös
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
  1. allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
  2. oikeuttaa hallintojohtajan tekemään tilinpäätösasiakirjaan tilintarkastuksen yhteydessä tarpeelliseksi katsottavia vähäisiä korjauksia,
  3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja
  4. esittää valtuustolle, että tilikauden 2022 ylijäämäinen tulos 1.746.677,40 euroa jätetään tilikauden ylijäämä/alijäämätilille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 321 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen johdosta / Omavelkai-sen takauksen myöntäminen Kuortaneen Uintikeskus Oy:n ottamalle luottolimiitille

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan lausunnon Kuortaneen kunnan lausunnoksi Vaasan hallinto-oikeuteen jätetyn valituksen (diaarinumero 233/2023) johdosta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Riikka Varila ja Jaana Salo, Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen jäseninä, ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteona ajaksi.
Teemu Puolijoki toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

§ 322 Kunnan ja Kokkaamo Ateriapalvelut Oy:n välinen vuokrasopimus

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen vuokrasopimuksen kunnan ja Kokkaamo Ateriapalvelut Oy:n väliseksi vuokrasopimukseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Teemu Puolijoki Kokkaamo Ateriapalvelut Oy:n hallituksen jäsenenä, ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokoukseta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 323 Täyttölupia varhaiskasvatukseen

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus myöntää sivistyslautakunnan anomat täyttöluvat kahden määräaikaisen lastenhoitajan palkkaamiseksi ajalle 1.8.2023 –20.6.2024 ja 1.6.2023 –31.7.2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 324 Täyttölupapyyntö sivistysosaston hallintosihteerin toimelle

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus myöntää anotun täyttöluvan sivistysosaston hallintosihteerin toimelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 325 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen osoittaman kertyneen ylijäämän jakamisperuste

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus

  1. esittää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin taseeseen 31.12.2022 kertynyt ylijäämä jaetaan jäsenkunnille perussopimuksen 21§:n mukaisesti palvelumaksujen suhteessa
  2. antaa päätöksen tiedoksi muille Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluneille jäsenkunnille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja: https://kuortaned10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202387