Kortesmäen ulkoilureitin hankerahoitus hyväksytty

Kortesmäen asuinalueen ympärille muodostettava ulkoilureitti on saanut hyväksytyn päätöksen Kuudestaan Ry Leader tuesta. Hankkeen kustannusarvio on 38 470 €, josta julkisen tuen osuus 25 000 € sisältäen kunnan oman osuuden 7 500€. Hankkeessa on myös merkittävä määrä talkootyötä, johon toivotaan alueen asukkaiden panosta.

Hankkeen toteuttaminen on aloitettu pienimuotoisesti, mutta varsinaiset työt tullaan aloittamaan alkusyksystä 2022. Hankkeen toteutuksesta järjestetään infotilaisuus torstaina 18.8. klo 18:00 Kuortaneen kunnantalon valtuustosalissa. Alempana on tarkempi hahmotelmakartta Kortesmäen ulkoilureitistä.

Hankkeen tuella rakennetaan Kuortaneen keskustaajamassa sijaitsevaan Kortesmäen asuinalueen ympärille yhtenäinen, pääosin jo metsässä olemassaolevia uria pitkin kulkeva ulkoilureitti. Kortesmäessä asuu paljon ikäihmisiä, lapsiperheitä, opiskelijoita sekä siellä sijaitsee päiväkoti ja kehitysvammahuollon erityispalvelukeskus, jotka kaikki hyötyvät lähiliikuntapaikkana toimivasta ulkoilureitistä. Tämän lisäksi reitistöä hyödyntävät Kuortaneella vierailevat matkailijat. Viime vuosien koronarajoitteet ovat lisänneet ulkona tapahtuvaa ja turvalliseksi koettua omatoimiliikkumista sekä oman hyvinvoinnin kehittämistä matalankynnyksen liikkumisen kautta. Tässä lähellä sijaitseva ulkoilureitti tarjoaa helpon ja turvallisen mahdollisuuden liikkumiseen.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmiin kuuluvien ihmisten omatoimista ulkoliikuntaa ympärivuotisen käyttöön suunnitellun ulkoilureitin kautta, joka soveltuu niin kävelyyn, pyöräilyyn kuin myös hiihtämiseen. Asuinalueen ympärille on mahdollista muodostaa lähes yhtämittainen noin 3 km pituinen ulkoilureitti. Reitin rakentamisessa huomioidaan esteettömyystekijöitä, jotta siinä pystyy liikkumaan esimerkiksi rollaattorilla tai pyörätuolilla ja lisäksi reitin varrella on mahdollisimman tiiviisti levähdyspaikkoja ja reittimerkkejä. Lisäksi reitistön tärkeimpiin liitäntäpisteisiin pystytetään  infotauluja, joissa on nähtävillä alueen kartta ja taukopisteet. Myöhemmin reittiä voidaan laajentaa tai tehdä liitäntäuria Ampumaradan ulkoilu- ja latureitistöön sekä Leppälän latu-uralle.

Hankkeella pyritään edistämään alueen asukkaiden terveyttä sekä viihtyvyyttä tarjoamalla ulkoliikuntamahdollisuuksia ja aktiviteettejä. Kortesmäen ulkoilureitin idea on herännyt alueen asukkaissa ja siitä on tehty myös valtuustoaloite ja muutonkin sen rakentamista on toivottu alueella. Täten tarkoitus on myös talkootyön kautta sitouttaa alueen asukkaat mukaan jo rakentamisvaiheessa, ja luoda samalla positiivista yhteistyöllisyyttä asukkaiden kesken.

Hankkeen työvaihe alkaa syyskuun lopulla lautakuntien viimeistelykäsittelyn jälkeen. Tavoitteena olisi saada reitti valmiiksi loppusyksyn aikana.

Lisätietoja hankkeesta saat liikuntasihteeri Tuomas Mikkolalta, puh. 040 6317442, email tuomas.mikkola(at)kuortane.fi

 

Suunniteltu ulkoilureitti kulkee alueen ympärillä seuraavasti (alla päivitetty reitin kulku 18.8.22):