Kortesmäen ulkoilureitin 1.vaihe valmiina

Syksyn aikana hankkeella Kortesmäen ympärille muodostetun ulkoilureitin 1.vaihe on valmiina. Reitti on tehty pintojen osalta valmiiksi, ja työt jatkuvat ensi keväänä 2.vaiheen osalta. Tämä käsittää taukopaikkojen rakentamista (levennys, penkki ja roskis), uran reunojen tasaamista, tienylitysten merkitsemistä, reittikartoilla varustettujen infotaulujen pystytys sekä reittimerkkien asentamista uran varrelle. Lisäksi samalla parannetaan mahdollisten liitäntäurien pintoja 1-1,5 metrin leveydeltä, joiden kautta uralle voidaan liittyä. Näihin toimiin toivotaan myös alueen asukkaiden apua kökkätyön kautta. Tavoitteena on saada reitti kokonaisuudessaan valmiiksi ennen kesää 2023.

Tämän hankkeen puitteissa ulkoilureitin varrelle ei ole suunnitteilla valaistusta. Alustavasti reitille suoritetaan talvikunnossapitoa, minkä takia uran käyttö hiihtolatuna on epävarmaa. Liitäntäladut Opiston laduille sekä Leppälän laduille ovat vielä lupavaiheessa maanomistajien kautta. Uutena kehitysideana olisi tehdä liitäntäuraa Lapuantien vartta pitkin Ahjontien risteykseen, mikä osaltaan helpottaisi turvallista siirtymistä Yhteiskoululle tai keskustan eteläpäähän.

Lisätietoja hankkeesta ja reitistä saat liikuntasihteeri Tuomas Mikkolalta, puh. 040 6317442, email tuomas.mikkola(at)kuortane.fi

Hankkeen touhumiehet Ilpo Kulju ja Ari Koistinen (vas.) reitin varrella.

 

Ulkoilureitti kulkee Kortesmäen takana vanhoja polkuja pitkin.