fbpx

Koronatiedote kunnan asukkaille (päivitetty 27.12.2021)

Etelä-Pohjanmaan alueellisen Koronanyrkin suositukset 27.12.2021 alkaen.

27.12.2021 kokoontunut Nyrkki totesi Etelä-Pohjanmaan jatkavan yksiselitteisesti koronapandemian leviämisalueena. Tartuntojen määrä on jyrkässä nousussa.

Nyrkki esittää aluehallintovirastolle tiukempia rajoituksia sellaisten tilojen käyttöön, jotka luokitellaan suuren tartuntariskin tiloiksi. Tällaisia ovat muun muassa sekä yksityiset että julkiset urheiluun käytettävät tilat, uimahallit, kylpyläaltaat, tanssipaikat sekä sisäleikkipaikat.

Omikron-variantin ennennäkemättömän leviämisvauhdin vuoksi Nyrkki suosittelee kaiken aikuisten ryhmäharrastustoiminnan tauottamista 11.1.2022 saakka. Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua terveysturvallisia käytäntöjä, kuten turvavälejä ja käsihygieniaa noudattaen.

Nyrkin tiedotteet löytyvät kokonaisuudessaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin nettisivuilta: www.epshp.fi/nyrkki

Aluehallintoviraston määräykset:

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.

Määräys on voimassa ajalla 26.12.2021–23.1.2022. (Linkki tiedotteeseen)

Nyrkki esittää aluehallintovirastolle rajoitusten kiristämistä suuren riskin tiloja koskien koko Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle tartuntatautilain 58 g §:n mukaisesti.

Seuraavat Nyrkin suositukset ovat voimassa Etelä-Pohjanmaalla 27.12.2021 alkaen toistaiseksi:

1. Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksia tulee järjestää mahdollisimman pienimuotoisesti. Yksityistilaisuuksissa tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä mahdollisuuksien mukaan kasvomaskien käytöstä ja turvaetäisyyksistä. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain oireettomana. Juhlien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa tulee käyttää harkintaa.

Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista on hyvä porrastaa.

Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista on hyvä pitää vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

2. Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Tämänhetkisen epidemiologisen tilanteen valossa kaikkea aikuisten ryhmäliikuntaa, ottelu- ja kilpailutoimintaa sekä muuta ryhmäharrastustoimintaa suositellaan tauotettavaksi 11.1.2022 saakka.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua terveysturvallisia käytäntöjä, kuten turvavälejä ja käsihygieniaa noudattaen. On äärimmäisen tärkeää, että harrastustoimintaan osallistutaan vain täysin oireettomana. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita.

3. Etätyösuositus

Etätyösuositus on voimassa alueella 31.1.2022 saakka.

Työnantajia suositellaan hyödyntämään työpaikoilla ns. hybridimallia, eli sitä että osa työstä tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan etänä vuorotellen ja porrastaen. Työnantaja vastaa työpaikalla koronaturvallisuuden toteutumisesta ja työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä.

4. Vierailut ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

Erikoissairaanhoidossa vierailuja rajoitetaan siten, että vierailut on sallittu ainoastaan erityistilanteissa, kuten vakavasti sairaiden tai saattohoitoa saavien potilaiden luona.

5. Maskisuositus

Alueen epidemiologisen tilanteen vuoksi suositellaan laajaa maskin käyttöä sekä rokottamattomille että rokotetuille  12 vuotta täyttäneille seuraavissa tilanteissa:

  • Aina joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit.
  • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa, mukaan lukien koulut ja oppilaitokset.
  • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä.
  • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi julkisissa sisätiloissa, kuten kaupoissa, kirjastoissa ja teattereissa sekä julkisissa tiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä.
  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kaikissa tiloissa sekä vierailtaessa että työskennellessä.

 

Kunnilla on velvollisuus ja myös valtuudet valvoa tapahtumien terveysturvallisuutta tartuntatautilain väliaikaisten §58 c ja §59 a mukaisesti. Yleisötilaisuuksien järjestäjällä tulee olla selvitys, miten järjestäjä varmistaa tilaisuuden terveysturvallisuuden ja toteuttaa tartuntatautilain §58c mukaiset, velvoittavat hygieniakäytännöt, kuten muun muassa mahdollisuuden käsien puhdistamiseen, riittävien etäisyyksien ylläpitoon ja tilojen puhdistamiseen.

KUNNANTALON TOIMINTA

Kunnantalon ovet pidetään avoimina. Kuntalaisten toivotaan kuitenkin sopimaan tapaamiset kunnantalolla etukäteen mahdollisuuksien mukaan. Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilla.

Tapaamisissa suositellaan käytettävän maskia. 
Muistattehan myös, että tapaamisiin ei voi osallistua flunssaoireisena.