Keskustaajaman kehittämishanke käynnistyy avoimilla työpajoilla

Kuortaneen kunnan keskustaajaman kehittämishanke käynnistyy keskiviikkona 16.9 klo 18.00 ensimmäisellä työpajalla, Nuorisokellarin tiloissa, Kuurnan alakerrassa (käynti rakennuksen takaa).

Keskustaajaman kehittämishanke on Leaderin rahoittama ja Kuortaneen kunnan hallinnoima, kulttuuriympäristön kehittämishanke. Hankkeessa aktivoidaan kaikkia kuntalaisia, lähiyhteisöjä, yrittäjiä, yhdistysaktiiveja sekä kunnan luottamushenkilöitä ja virkamiehiä jakamaan omia näkemyksiään keskustaajaman kehittämiseksi. Kaikkien kuntalaisten, myös lasten ja nuorten mielipiteet ovat erityisen tärkeitä, kun mietitään ideoita, toiveita ja näkemyksiä siitä, miltä Kuortaneen keskustan toivotaan näyttävän tulevaisuudessa. Keskustaajamalla tarkoitetaan Keskustien ja Kirkkotien ympäristöä Kantatie 66:n ja Kuortanejärven välissä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan tiedonkeruuta ja yhteisön aktivointia, toisesessa vaiheessa kerätyt ideat ja ajatukset kerätään yhteen ja niiden pohjalta tuotetaan kolme vaihtoehtoista visuaalista mallinnusta Kuortaneen keskustaajaman kehittämiseksi. Nämä mallit julkaistaan ja niiden kesken järjestetään äänestys. Kunta sitoutuu ottamaan visuaaliset mallinnukset huomioon tulevaisuuden kaavasuunnittelussa ja keskustaajamaa kehitettäessä.

Hankkeen ensimmäiseen työpajaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet kuntalaiset. Kaikkien mielipiteillä ja ideoilla on merkitystä.

Kaffia ja teetä on tarjolla klo 17.30 alkaen, varsinainen työpaja aloitetaan klo 18.00. Nuorisokellarin tiloissa on väleää, joten turvavälejä on helppo pitää!

Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan Kuortaneen keskustaajaman kehittämisestä!