Jonna Hakala tuo vapaa-aikatoimeen kaivattua lisäresurssia

Jonna Hakala aloitti maaliskuun alussa kunnan uutena vapaa-aikasihteerinä. Sivistystoimeen perustetun uuden määräaikaisen, vuoden 2023 loppuun kestävän tehtävän tarkoitus on täydentää liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen resursseja ja tukea näin vapaa-aikapalvelujen toimintaa. Vapaa-aikasihteerin työnkuva onkin varsin laaja ja monipuolinen.
-Ensimmäisinä viikkoina olen esimerkiksi ottanut vastuuta erilaisista vapaa-aikatoimen tapahtumista, niiden järjestämisestä ja markkinoinnista. Lisäksi nyt keväällä työllistää avustushakemukset ja stipendit. Työhön kuuluu myös hanketyöskentelyä, kuten hakemusten tekoa ja hankeraportointia, kertoo Hakala.

Vapaa-aikasihteerin voi nähdä myös nuorisokellarissa (Nuke), jossa hän toimii iltapäiväkerho-ohjaajana tiistaisin ja torstaisin. Yksi tärkeä tehtävä on myös nuorille suunnatun Ohjaamon toiminta, johon Hakala haluaa panostaa.
-Mielestäni on tärkeää kehittää Ohjaamon toimintaa näkyvämmäksi ja lisätä yhteistyötä eri tahojen ja myös lähipaikkakuntien muiden Ohjaamojen kanssa, Hakala sanoo.

Jonna Hakala on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja työskennellyt aiemmin muun muassa varhaiskasvatuksen opettajana. Vapaa-aikasihteerin tehtävässä hän haluaa päästä monipuolisesti käyttämään koulutustaan ja osaamistaan. Hakala toivookin, että saa tehtyä vapaa-aikatoimen työtä entistä näkyvämmäksi, samalla kehittäen toimintaa entistä monipuolisemmaksi.
-Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken entisestään on tärkeää. Lisäksi ajatuksissani on kehittää lisää aktiviteetteja eri-ikäisille yhdistysten ja kuntalaisten kanssa.

Hakalan toimisto sijaitsee kunnantalolla sivistyksen toimialan käytävällä ja hän toivoo, että yhdistykset ja kuntalaiset ottaisivat rohkeasti yhteyttä vapaa-aikaan liittyvissä ideoissa ja asioissa.
– Täällä ollaan kuntalaisia varten, joten rohkeasti vaan ottamaan yhteyttä. Lisäksi kannattaa ottaa seurantaan vapaa-aikatoimen eri somekanavat, joista saa tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista, Hakala toteaa.

Jonna Hakala
Vapaa-aikasihteeri
p. 0400139813
jonna.hakala@edu.kuortane.fi

Vapaa-aikatoimen somekanavat:

Facebook: Kuortaneen liikuntatoimi, Kuortaneen nuorisotoimi, Kuortaneen kunnankirjasto, Ohjaamo

Instagram: kuortaneliikunta, kuortanenuoriso, kulttuurikuortane, kuortaneenkirjasto, Ohjaamo

Snapchat: kuortaneennuori