EDUSKUNTAVAALIT 2023

ÄÄNESTYS VAALIPÄIVÄNÄ

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2. päivänä huhtikuuta 2023. Vaalitoimitus alkaa kello 9 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20 asti. Vaalipaikka on kunnanvirasto, osoitteessa Keskustie 52, 63100 Kuortane.

ENNAKKOÄÄNESTYS KUNNANVIRASTOSSA

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys tapahtuu 22. – 28.3.2023 välisenä aikana Kuortaneen kunnantalon valtuustosalissa. Käyntiosoite: Keskustie 52

Aukioloajat
22.-24.3.2023 klo 9.00 – 16.00
25.-26.3.2023 klo 10.00 – 14.00
27.-28.3.2023 klo 10.00 – 20.00

Äänestäjän tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

ENNAKKOÄÄNESTYS KOTONA

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka edellä mainituin perustein haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2022 ennen klo 16. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Puhelimitse ilmoituksen voi jättää kunnan keskukseen puh. 06 2525 2000. Kirjalliset ilmoitukset on lähetettävä Kuortaneen kunnan keskusvaalilautakunnalle os. Keskustie 52, 63100 Kuortane.

Ennakkoäänestys kotona toimitetaan kotiäänestykseen ilmoittautuneen luona arkipäivisin 22.-28.3.2023 äänestäjälle erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Salo 040 5057 803.