Puhtaanapitopalvelut


Siivous kouluilla

 Kouluilla siivotaan pääsääntöisesti kaikki tilat 5 x viikossa, varasto yms. tiloja siivotaan
harvemmin
 Kouluilla toimii palvelutyöntekijät (yhdistelmätyöntekijä), jotka hoitavat sekä siivouksen
että ruokapalvelutyöt
 Työalueisiin kuuluu vaihtelevasti luokkatiloja, käytäviä / auloja, wc-tiloja, puku-, pesu- ja
liikuntatiloja, terveydenhoitajan työtilat sekä toimisto- ja opettajien tiloja
 Alakouluissa ja yläkoulussa oppilaat riisuvat kenkänsä käytäville ja käyvät välituntisin
ulkona

Siivous päiväkodeissa

 Myös päiväkodin tilat siivotaan 5 x viikossa
 Päiväkodissa toimii niin ikään palvelutyöntekijä (yhdistelmätyöntekijä) joka hoitaa sekä
siivouksen että ruokapalvelutyöt

Siivous virastoissa ja kirjastossa
 Kunnanviraston tiloissa siivotaan toimistohuoneet 1 x viikossa, muut tilat esim. käytävät, aulat, wc-tilat 5 x viikossa
 Kunnanvirastossa toimii niin ikään palvelutyöntekijä (yhdistelmätyöntekijä) joka hoitaa
siivouksen, ruokapalvelutyöt sekä kunnan tilaustarjoilut